Skip to main content

Zásady a hodnoty

Ciele a hodnoty

Presadzovanie mieru a bezpečnosti a dodržiavanie základných práv a slobôd sú len niektoré z cieľov a hodnôt Európskej únie. Objavte ich všetky

Zakladajúce dohody

Prehľad najdôležitejších zmlúv EÚ (zakladajúce zmluvy a ich zmeny, Lisabonská zmluva, Schengenská dohoda atď.)

Prístup k informáciám

Prístup k verejným inštitucionálnym dokumentom sa poskytuje každému štátnemu príslušníkovi EÚ, čím sa zvyšuje transparentnosť procesu tvorby právnych predpisov. Zistite, ako získať prístup