Prejsť na hlavný obsah

Podpora EÚ pre Ukrajinu

Tieto informácie sú k dispozícii aj v: ukrajinčine | українська | ruštine | русский

Ruské ozbrojené sily začali 24. februára 2022 rozsiahlu inváziu na Ukrajinu. V dôsledku tejto nevyprovokovanej a bezdôvodnej agresie sa veľké časti Ukrajiny zmenili na vojnové zóny, z ktorých uteká množstvo ľudí.

EÚ reagovala na agresiu Ruska rýchlo a rozhodne – prijatím reštriktívnych opatrení, ktoré budú mať pre Rusko rozsiahle a závažné dôsledky.

EÚ zintenzívnila svoju politickú, humanitárnu a finančnú podporu pre ukrajinské hospodárstvo, spoločnosť a budúcu obnovu.

V centre pozornosti

Female ukrainian army soldier runs and waves flag of Ukraine at sunset

Prvé výročie ukrajinského odporu

Pred rokom začali ruské sily rozsiahlu inváziu na Ukrajinu. Uplynul rok od začiatku odporu a od momentu, keď bola Ukrajina nútená brániť svoje – i spoločné európske – hodnoty a slobody. Odvaha ukrajinského ľudu ohromila svet. Podpora Európskej únie bude pokračovať.

Solidarita EÚ v akcii

EÚ je pri podpore Ukrajiny jednotná a neochvejná. Dôrazne odsudzuje nevyprovokovanú a neopodstatnenú ruskú vojenskú agresiu.

Prvý rok po začiatku invázie poskytla EÚ Ukrajine ekonomickú, humanitárnu a vojenskú pomoc v hodnote vyše 67 miliárd EUR.

Ďalšie informácie o opatreniach EÚ počas tohto obdobia nájdete na osobitných webových stránkach a zdrojoch, ktoré uverejnili inštitúcie, orgány a agentúry EÚ:

European Central Bank

Európska centrálna banka

Reakcia na inváziu Ukrajiny vrátane menovej politiky, zavedenia sankcií a zabezpečenia finančnej stability

Logo of European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust)

Eurojust

Úloha Eurojustu v súdnych konaniach týkajúcich sa vojny na Ukrajine

Europol logo

Europol

Ako si počína Europol, pokiaľ ide o solidaritu s Ukrajinou

Sankcie EÚ voči Rusku

EÚ uvalila celý rad sankcií voči jednotlivcom i organizáciám. Tieto opatrenia sú navrhnuté tak, aby oslabili hospodársku základňu Ruska, obrali ho o kritické technológie a trhy a obmedzili jeho schopnosť viesť vojnu.

Aby sa zabránilo negatívnemu vplyvu na distribúciu potravín, sankcie EÚ nebránia vývozu potravín a poľnohospodárskych výrobkov ani súvisiacim transakciám: potraviny a hnojivá prichádzajúce z Ruska môže nakupovať a prepravovať každý.

Sankcie EÚ voči Rusku (Európska rada)

Sankcie EÚ voči Rusku (Európska komisia)

Boj proti dezinformáciám

Ruskú vojenskú agresiu na Ukrajine sprevádza množstvo falošných a zavádzajúcich informácií o Ukrajine. V databáze EUvsDisinfo je zhromaždených viac ako 5 000 príkladov dezinformácií týkajúcich sa Ukrajiny.

Boj proti dezinformáciám (databáza EUvsDisinfo)

Obnova Ukrajiny

Povojnová obnova Ukrajiny si bude vyžadovať veľké globálne finančné úsilie. EÚ už teraz výrazne prispieva k posilneniu kontinuálnej odolnosti tejto krajiny, ale v strednodobom až dlhodobom horizonte bude potrebná ešte väčšia podpora: bude potrebné obnoviť základy slobodnej a prosperujúcej krajiny, ktorá bude vyznávať európske hodnoty a bude riadne integrovaná do európskeho a globálneho hospodárstva, a zároveň bude potrebné podporovať túto krajinu na jej ceste k členstvu v EÚ.

Obnova Ukrajiny (Európska rada)

Obnova Ukrajiny (Európska komisia)