Gå direkt till innehållet

EU:s stöd till Ukraina

Läs informationen på ukrainska eller ryska: ukrainska| українська | ryska | русский

Den 24 februari 2022 inledde Rysslands väpnade styrkor en storskalig invasion av Ukraina. Till följd av det oprovocerade och oberättigade angreppet är nu stora delar av Ukraina krigsskådeplatser som många flyr ifrån.

EU har reagerat snabbt och beslutsamt på Rysslands anfall genom att anta restriktiva åtgärder som har stora och allvarliga följder för Ryssland.

EU har trappat upp sitt politiska, humanitära och ekonomiska stöd till Ukrainas ekonomi, samhälle och framtida återuppbyggnad.

I fokus

Female ukrainian army soldier runs and waves flag of Ukraine at sunset

Ett år av ukrainskt motstånd

För ett år sedan inledde ryska styrkor en fullskalig invasion av Ukraina. Då började det ukrainska motståndet och Ukraina har sedan dess tvingats försvara sina – och våra gemensamma – värden och friheter. Det ukrainska folkets mod är imponerande. EU:s stöd är orubbligt.

Europeisk solidaritet i praktiken

EU är enat och beslutsamt i sitt stöd för Ukraina och fördömer kraftfullt Rysslands oprovocerade och orättfärdiga militära angrepp.

Under det första året efter invasionen gav EU ekonomiskt, humanitärt och militärt stöd till Ukraina till ett värde av över 67 miljarder euro.

Läs mer om EU:s insatser under den här tiden på de webbsidor och i det material som EU:s institutioner, organ och byråer har publicerat om Ukraina:

European Central Bank

Europeiska centralbanken

Reaktionen på Rysslands krig mot Ukraina, bland annat penningpolitik, sanktioner och arbetet för den finansiella stabiliteten

Logo of European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust)

Eurojust

Eurojusts roll i rättsliga åtgärder som gäller kriget i Ukraina

Europol logo

Europol

Hur Europol visar sin solidaritet med Ukraina

EU:s sanktioner mot Ryssland

EU har infört en rad sanktioner mot personer och organisationer. De har som mål att försvaga Rysslands ekonomiska bas, beröva landet viktig teknik och betydligt försvaga dess förmåga att föra krig.

För att EU:s sanktioner inte ska påverka livsmedelsförsörjningen omfattar de inte exporten av livsmedel och jordbruksprodukter eller liknande transaktioner: vem som helst kan köpa och transportera mat och gödsel från Ryssland.

EU:s sanktioner mot Ryssland (Europeiska rådet)

EU:s sanktioner mot Ryssland (EU-kommissionen)

Insatser mot desinformation

Rysslands krig i Ukraina har lett till en våg av falsk och missvisande information om Ukraina. I databasen EUvsDisinfo finns över 5 000 enskilda fall av desinformation om Ukraina.

Insatser mot desinformation (databasen EUvsDisinfo)

Återuppbyggnaden av Ukraina

Det kommer att krävas en större global ekonomisk satsning för att bygga upp Ukraina igen när kriget är över. EU bidrar redan i hög grad till landets motståndskraft, men mer stöd måste till på medellång och lång sikt för att återuppbygga grunderna för ett fritt och välmående land som är förankrat i europeiska värden och väl integrerat i den europeiska och globala ekonomin. Vi vill också stödja landet på dess väg mot ett EU-medlemskap.

Återuppbyggnaden av Ukraina (Europeiska rådet)

Återuppbyggnaden av Ukraina (EU-kommissionen)