Gå direkt till innehållet

Dina rättigheter och hur du använder dem

Alla som är medborgare i ett EU-land är automatiskt även EU-medborgare. En del rättigheter och förmåner regleras i ländernas egna lagar och kan variera från land till land. Andra rättigheter slås fast i EU-lagstiftningen och är därför desamma i alla EU-länder. EU-rättigheterna gäller även vardagslivet, som konsumentskydd, bilkörning, hälso- och sjukvård och familjefrågor.

Som EU-medborgare har du rätt att bo och resa i hela EU utan att diskrimineras på grund av din nationalitet. Du har också samma starka konsumentskydd i alla EU-länder, och om du uppfyller vissa krav kan du få vård var som helst i EU.

Dina rättigheter som EU-medborgare beskrivs i EUF-fördraget (artikel 18) och i stadgan om de grundläggande rättigheterna (kapitel V).

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om dina rättigheter som EU-medborgare och vad du kan göra om dina rättigheter har kränkts.

Bo utomlands i EU

Information om din och dina anhörigas rätt att bosätta er i ett annat EU-land, och om det pappersarbete som krävs om du och/eller din familj flyttar till ett annat EU-land.

Hälso- och sjukvård i andra EU-länder

Information om din rätt till planerad eller oplanerad vård i ett annat EU-land, vilka handlingar du behöver, hur du får ersättning för vårdkostnader och hur du köper läkemedel i ett annat EU-land.

Konsumentskydd och återbetalning

Information om dina konsumenträttigheter och om reglerna för köp av varor och tjänster i EU. Här får du också veta hur du kan begära återbetalning och lösa tvister.

Familjerätt i andra EU-länder

Information om dina rättigheter i familjefrågor och om EU:s regler och principer. Det kan gälla adoption, bortförande av barn, äktenskap, skilsmässa och underhållsskyldighet samt planering och hantering av arv när flera länder är inblandade. Här finns också råd om hur du får officiella handlingar godkända i ett annat EU-land.

Bil och körkort

Information om dina rättigheter och EU:s regler när det gäller att köpa eller sälja en bil, ta körkort eller byta ut ditt körkort. Här finns också råd om de handlingar du behöver och andra formaliteter.