Skip to main content

Élet az Európai Unióban

Milyen jogokat biztosít Önnek az uniós polgárság, és hogyan juttathatja érvényre azokat?

Uniós polgárnak számít mindenki, aki valamelyik EU-ország állampolgára. Egyes jogok és juttatások a nemzeti jogszabályokon alapulnak, és ezek országonként eltérőek lehetnek. Más jogok az uniós jogból erednek, ezért minden tagországban azonosak. Ezek az uniós jogok a mindennapi élet számos területére kiterjednek – a vásárlástól a vezetői engedélyek elismerésén át az egészségügyi ellátásig és a családi/rokoni kapcsolatokig.

Uniós ország állampolgáraként Önnek joga van ahhoz, hogy az EU bármely országába beutazzon és ott tartózkodjon anélkül, hogy állampolgársága miatt megkülönböztetés érné. Emellett fogyasztóként nagyobb védelemben részesülhet, mint hazájában, és amennyiben megfelel bizonyos követelményeknek, az EU-ban bárhol igénybe veheti az egészségügyi ellátást.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (18. cikk) és az Alapjogi Charta (V. fejezet) részletezi az uniós polgárok jogait.

Kattintson az alábbi linkekre, ha szeretne részletesebben tájékozódni arról, milyen jogok illetik meg, ha valamelyik EU-ország állampolgáraként egy másik uniós országban él, és mit tehet, ha jogai sérültek.

Uniós tartózkodási jog

Ezen az oldalon utánanézhet, milyen jogokkal rendelkezik, ha egy másik uniós országba költözik, csatlakozhatnak-e Önhöz családtagjai, és milyen okmányokra van szüksége, ha Ön és/vagy hozzátartozói egy másik tagállamba költöznek.

Egészségügyi ellátás az EU-ban

Tájékozódjon arról, hogy milyen jogok illetik meg, ha tervezett vagy nem tervezett gyógykezelést vesz igénybe egy másik uniós országban, milyen dokumentumokra lesz szüksége, milyen szabályok szerint térítik vissza Önnek az ellátás és a külföldön vásárolt gyógyszerek költségét.

Fogyasztói jogok, árvisszatérítés

Tudnivalók azzal kapcsolatban, hogy milyen jogok illetik meg Önt, ha az EU más országaiban árut vagy szolgáltatást vásárol, és hogyan igényelhet árvisszatérítést és rendezheti vitás ügyeit

Családjog más uniós országokban

Tájékozódjon jogairól, valamint az uniós szabályokról és alapelvekről a családtagokat, rokoni kapcsolatokat érintő kérdésekben (pl. örökbefogadás, gyermek jogellenes elvitele, házasság és válás, gyermektartással kapcsolatos kötelezettségek, tagországközi öröklés). Itt tanácsokat talál arra vonatkozóan is, hogyan tud közokiratokat elismertetni egy másik tagállamban.

Személygépkocsik és vezetői engedélyek

Milyen jogai vannak, illetve milyen szabályokat kell szem előtt tartania, ha autót akar vásárolni vagy értékesíteni az EU-ban, vagy új vezetői engedélyért folyamodik egy másik tagországban? Ezen az oldalon választ talál ezekre a kérdésekre, és megtudhatja azt is, milyen dokumentumokra van szüksége és milyen alaki követelményeknek kell megfelelnie, ha gépkocsiját az EU más országaiban kívánja használni.