Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Η ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα δικαιώματά σας και πώς να τα ασκείτε

Η ιθαγένεια της ΕΕ χορηγείται αυτόματα σε κάθε υπήκοο χώρας της ΕΕ. Ορισμένα δικαιώματα και οφέλη απορρέουν από την εθνική νομοθεσία, και μπορεί να διαφέρουν από τη μία χώρα στην άλλη. Άλλα δικαιώματα απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ και, ως εκ τούτου, είναι τα ίδια σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Αυτά τα δικαιώματα της ΕΕ εκτείνονται στην καθημερινή ζωή –από τις αγορές και την οδήγηση έως την υγειονομική περίθαλψη και τα ζητήματα οικογένειας/σχέσεων.

Ως υπήκοος της ΕΕ έχετε το δικαίωμα να ζείτε και να κυκλοφορείτε στο εσωτερικό της ΕΕ χωρίς να υπόκειστε σε διακρίσεις λόγω ιθαγένειας. Μπορείτε επίσης να έχετε μεγαλύτερη προστασία ως καταναλωτής απ’ ό, τι στη χώρα σας και, εφόσον πληροίτε ορισμένες απαιτήσεις, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη οπουδήποτε στην ΕΕ.

Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 18) και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (κεφάλαιο V) καθορίζουν τα δικαιώματα που έχετε ως υπήκοος της ΕΕ.

Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε ως υπήκοος της ΕΕ που ζει στην ΕΕ και μάθετε τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σας.

Δικαιώματα διαμονής στην ΕΕ

Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας να ζήσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, το δικαίωμα οποιουδήποτε από τα μέλη της οικογένειάς σας να σας ακολουθήσει και τα έγγραφα που απαιτούνται εάν εσείς και/ή η οικογένειά σας μετακομίσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Υγειονομική περίθαλψη στην ΕΕ

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας για προγραμματισμένη ή μη προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ, τα έγγραφα που θα χρειαστείτε, τους κανόνες επιστροφής των σχετικών εξόδων, καθώς και τον τρόπο αγοράς φαρμάκων σε άλλη χώρα της ΕΕ και επιστροφής των εξόδων σας.

Δικαιώματα των καταναλωτών και επιστροφές χρημάτων

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τους κανόνες για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών στην ΕΕ. Πώς να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων και να επιλύσετε διαφορές.

Οικογενειακό δίκαιο άλλων χωρών της ΕΕ

Πληροφορίες για τα δικαιώματά σας, καθώς και για τους κανόνες και τις αρχές της ΕΕ σχετικά με όλα τα ζητήματα που αφορούν την οικογένεια/τις σχέσεις. Σε αυτά περιλαμβάνονται η υιοθεσία και η απαγωγή παιδιών, ο γάμος, το διαζύγιο, οι υποχρεώσεις διατροφής τέκνων και ο σχεδιασμός/η διαχείριση διασυνοριακής κληρονομιάς. Παρέχονται επίσης συμβουλές σχετικά με τον τρόπο αποδοχής δημόσιων εγγράφων σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Αυτοκίνητα και άδειες οδήγησης

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τους κανόνες της ΕΕ για τα αυτοκίνητα –από την αγορά ή την πώληση αυτοκινήτου έως την απόκτηση ή την αντικατάσταση άδειας οδήγησης. Παρέχονται επίσης συμβουλές σχετικά με τα έγγραφα και τις διατυπώσεις που απαιτούνται για να χρησιμοποιήσετε το όχημά σας.