Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Γλώσσες στις οποίες είναι διαθέσιμοι οι ιστότοποί μας

Πληροφορίες σε πολλές γλώσσες

Στόχος μας είναι οι πληροφορίες που παρέχουμε στους ιστότοπούς μας να είναι διαθέσιμες και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Εάν όμως το περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει δεν είναι διαθέσιμο στη γλώσσα της ΕΕ που επιλέξατε, όλο και περισσότεροι ιστότοποι είναι εφοδιασμένοι με την eTranslation, την υπηρεσία αυτόματης μετάφρασης της Επιτροπής.

Σκοπός μας είναι να εξασφαλίσουμε ικανοποιητική ισορροπία μεταξύ του σεβασμού της πολυγλωσσίας στην ΕΕ και των πρακτικών θεμάτων που ανακύπτουν, όπως οι περιορισμένοι πόροι για τη μετάφραση. Ένα μέρος του περιεχομένου, όπως η νομοθεσία, διατίθεται πάντα σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Άλλο περιεχόμενο πάλι μπορεί να είναι διαθέσιμο μόνο στις γλώσσες που ενδιαφέρουν το περισσότερο κοινό, όπως πληροφορούμαστε από τις αναζητήσεις των χρηστών.

Όλο το περιεχόμενο δημοσιεύεται τουλάχιστον στα αγγλικά, επειδή, σύμφωνα με έρευνες, τα αγγλικά μπορούν να καλύψουν σχεδόν το 90% όσων επισκέπτονται τις ιστοσελίδες μας, είτε πρόκειται για την προτιμώμενη είτε για τη μητρική τους γλώσσα.

Ποιες γλώσσες χρησιμοποιούνται στις ιστοσελίδες μας;

Το περιεχόμενο προτεραιότητας, η νομοθεσία, τα βασικά πολιτικά έγγραφα και ορισμένες από τις άλλες ιστοσελίδες του δικτυακού τομέα «Europa» που έχουν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και τις οποίες διαχειρίζεται η Επιτροπή, όπως ο «επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είναι διαθέσιμες και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Οι πληροφορίες επείγοντος ή επίκαιρου χαρακτήρα μπορεί να εμφανίζονται πρώτα σε μερικές μόνο γλώσσες, ή ακόμη και σε μία μόνο γλώσσα. Αργότερα μπορεί να προστεθούν και άλλες γλώσσες, ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών.

Εξειδικευμένες πληροφορίες (τεχνικές πληροφορίες, εκστρατείες, προσκλήσεις υποβολής προσφορών, τοπικές ειδήσεις και εκδηλώσεις) μπορεί να είναι διαθέσιμες σε μερικές γλώσσες ή ακόμη και σε μία μόνο γλώσσα — η επιλογή εξαρτάται από το κοινό στο οποίο απευθύνονται.