Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ιστορία της ΕΕ

Πρωτεργάτες και πρωτεργάτριες

Χρονολόγιο

Μάθετε πώς δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς εξελίχθηκε με την πάροδο των δεκαετιών

 1. 1945-59
  Ειρήνη στην Ευρώπη και απαρχές συνεργασίας

  Πώς η μεταπολεμική συνεργασία στην Ευρώπη οδήγησε στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, στην υπογραφή των Συνθηκών της Ρώμης και στη γέννηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

  Περισσότερα για τα έτη 1945-59

 2. 1960-69
  Η «ανθηρή δεκαετία του '60» —περίοδος οικονομικής ανάπτυξης

  Πώς εξελίχθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη δεκαετία του '60: περαιτέρω οικονομική ολοκλήρωση της Ευρώπης και έναρξη της διεθνούς συνεργασίας.

  Περισσότερα για τα έτη 1960-69

 3. 1970-79
  Η Κοινότητα μεγαλώνει —προσχωρούν τα πρώτα νέα μέλη: Δανία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο

  Πώς εξελίσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη δεκαετία του '70: προσχώρηση των πρώτων νέων μελών, ευρωπαϊκές εκλογές και περιφερειακή πολιτική για την υποστήριξη των φτωχότερων περιοχών.

  Περισσότερα για τα έτη 1970-79

 4. 1980-89
  Η Ευρώπη αλλάζει όψη —κατάρρευση του κομμουνισμού

  Πώς εξελίσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη δεκαετία του 1980: προσχώρηση περισσότερων χωρών, πρόγραμμα Erasmus και δρομολόγηση της ενιαίας αγοράς.

  Περισσότερα για τα έτη 1980-89

 5. 1990-99
  Μια Ευρώπη χωρίς σύνορα

  Πώς εξελίσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη δεκαετία του 1990: μεγαλύτερη διεύρυνση, έναρξη λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, ταξίδια χωρίς σύνορα και ευρώ.

  Περισσότερα για τα έτη 1990-99

 6. 2000-09
  Περαιτέρω διεύρυνση

  Πώς εξελίσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2000 έως το 2009: προσχώρηση 12 νέων χωρών, αναγνώριση του ευρώ ως νόμιμου χρήματος και υπογραφή της Συνθήκης της Λισαβόνας.

  Περισσότερα για τα έτη 2000-09

 7. 2010-19
  Δεκαετία προκλήσεων

  Πώς εξελίσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2010 έως το 2019: αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, προσχώρηση της Κροατίας και ψήφιση υπέρ της αποχώρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

  Περισσότερα για τα έτη 2010-19

 8. Από το 2020 έως σήμερα
  Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη και ανθεκτική

  Πώς εξελίσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2020 και μετά: αντιμετώπιση πρωτοφανών προκλήσεων, όπως η πανδημία COVID-19 και ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

  Περισσότερα για τα έτη 2020 έως σήμερα