Skip to main content

ES celmlauži

Hronoloģisks pārskats

Uzziniet vairāk par Eiropas Savienības izveidi un tās attīstību vairāku desmitgažu gaitā.

 1. 1945.–1959. gads
  Miers Eiropā – sadarbības iesākums

  Pēckara Eiropā sadarbības rezultātā dibina Eiropas Ogļu un tērauda kopienu, paraksta Romas līgumus un izveido Eiropas Parlamentu.

  Vairāk par 1945.–1959. gadu

 2. 1960.–1969. gads
  Ekonomiskās izaugsmes periods, saukts par “trakajiem sešdesmitajiem” jeb “Swinging Sixties”.

  Eiropas Savienības attīstība 20. gadsimta 60. gados – ciešāka Eiropas ekonomiskā integrācija un starptautiskās sadarbības sākums.

  Vairāk par 1960.–1969. gadu

 3. 1970.–1979. gads
  Kopienas paplašināšanās – pievienojas pirmās jaunās dalībvalstis: Dānija, Īrija un Apvienotā Karaliste.

  Eiropas Savienības attīstība 20. gadsimta 70. gados – pirmo jauno dalībvalstu pievienošanās, Eiropas Parlamenta vēlēšanas un reģionālā politika nabadzīgāko reģionu atbalstam.

  Vairāk par 1970.–1979. gadu

 4. 1980.–1989. gads
  Eiropas jaunā seja – komunisma sabrukums

  Eiropas Savienības attīstība 20. gadsimta 80. gados – vēl citu valstu pievienošanās, programma “Erasmus" un vienotā tirgus sākums.

  Vairāk par 1980.–1989. gadu

 5. 1990.–1999. gads
  Eiropa bez robežām

  Eiropas Savienības attīstība 20. gadsimta 90. gados – ES paplašināšanās, izveidots vienotais tirgus, atcelta robežkontrole ceļojumiem, ieviests eiro.

  Vairāk par 1990.–1999. gadu

 6. 2000.–2009. gads
  Turpmāka paplašināšanās

  Eiropas Savienības attīstība no 2000. līdz 2009. gadam – pievienojušās 12 jaunas dalībvalstis, eiro noteikts par likumīgu maksāšanas līdzekli un parakstīts Lisabonas līgums.

  Vairāk par 2000.–2009. gadu

 7. 2009.–2019. gads
  Sarežģīta desmitgade

  Eiropas Savienības attīstība no 2010. līdz 2019. gadam: stāšanās pretī finanšu krīzei, Horvātijas pievienošanās ES un Apvienotās Karalistes balsojums par izstāšanos.

  Vairāk par 2010.–2019. gadu

 8. No 2020. gada līdz šodienai
  Covid-19 un ceļš uz atveseļošanos

  Kā Eiropas Savienība attīstījusies kopš 2020. gada, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju un tai pašā laikā Eiropu ievirzot uz ekonomikas atlabšanas un klimata pārmaiņu ierobežošanas ceļa.

  Vairāk par laiku no 2020. gada līdz šodienai