Skip to main content

Eiropas Savienības vēsture no 2020. gada līdz šodienai

Covid-19 pandēmija un ceļš uz atlabšanu

Covid-19 pandēmija izraisa nopietnu krīzi sabiedrības veselības jomā un nepieredzētu ekonomikas lejupslīdi. ES un tās dalībvalstis sadarbojas, lai atbalstītu veselības aprūpes sistēmas, ierobežotu vīrusa izplatīšanos un nodrošinātu vakcīnas cilvēkiem ES un citur pasaulē.

Lai atbalstītu atlabšanu, līderi vienojas par lielāko stimulēšanas pasākumu kopumu, kas jebkad finansēts no ES budžeta: akcents ir uz ekoloģisku un digitālu atjaunošanos, jo ES mērķis ir līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti.

Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības, pēc 47 dalības gadiem sākot jaunu sadaļu tās attiecībās ar ES.