Skip to main content

EU's historie fra 2020 til i dag

Covid-19-pandemien og vejen til genopretning

Covid-19-pandemien udløser en større folkesundhedskrise og en hidtil uset økonomisk afmatning. EU og dets medlemslande arbejder sammen om at støtte sundhedssystemerne, dæmme op for spredningen af virusset og sikre vacciner til mennesker i og uden for EU.

For at støtte genopretningen bliver lederne enige om den største stimuluspakke, der nogensinde er finansieret over EU-budgettet: den fokuserer på en grøn og digital genopretning som led i EU's indsats for at opnå klimaneutralitet senest i 2050.

UK forlader EU efter 47 års medlemskab og indleder et nyt kapitel i sit forhold til EU.