Skip to main content

EU:s historia – från 2020 till idag

Coronapandemin och vägen till återhämtning

Coronapandemin utlöser en omfattande folkhälsokris och en ekonomisk avmattning som saknar motstycke i EU:s historia. EU och medlemsländerna arbetar tillsammans för att stödja hälso- och sjukvårdssystemen, begränsa smittspridningen och få fram vacciner för människor i och utanför EU.

För att bidra till återhämtningen enas EU-ledarna om det största stimulanspaket som hittills har finansierats via EU-budgeten: fokus ligger på grön och digital återhämtning eftersom EU har som mål att bli klimatneutralt senast 2050.

Storbritannien lämnar EU efter 47 års medlemskap och inleder därmed ett nytt kapitel i förbindelserna med EU.