Skip to main content

De geschiedenis van de Europese Unie van 2020 tot heden

Januari 2020 – Gemeenschappelijke EU-respons op COVID-19

De coronapandemie veroorzaakt een ernstige noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid en een economische vertraging. De EU en haar lidstaten werken samen om de zorgstelsels te ondersteunen, de verspreiding van het virus in te dammen en te zorgen voor vaccins voor mensen in de EU en daarbuiten. De EU-leiders worden het eens over het grootste stimuleringspakket dat ooit uit de EU-begroting is gefinancierd, met de nadruk op een groen en digitaal herstel naarmate de EU streeft naar klimaatneutraliteit tegen 2050.

31 januari 2020 – Verenigd Koninkrijk verlaat de EU

Het VK verlaat de EU na 47 jaar lidmaatschap en opent een nieuw hoofdstuk in zijn betrekkingen met de EU.

Betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk

April 2021 – Start van de Conferentie over de toekomst van Europa

De EU lanceert in 2021 conferentie over de toekomst van Europa, die het hele jaar zou duren. De nooit eerder geziene oefening in participatiedemocratie biedt EU-burgers een unieke kans om hun mening te geven en mee vorm te geven aan de toekomst van de EU. 

Februari 2022 – Rusland valt Oekraïne aan

De EU en haar internationale partners veroordelen met klem de ongerechtvaardigde en niet-uitgelokte aanvalsoorlog van Rusland. De EU neemt een reeks zware sancties tegen Rusland aan en verleent financiële, humanitaire, militaire en andere bijstand aan Oekraïne.