Skip to main content

De geschiedenis van de Europese Unie van 2020 tot heden

De coronapandemie en de weg naar herstel

De coronapandemie veroorzaakt een ernstige noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid en een ongekende economische vertraging. De EU en haar lidstaten werken samen om de zorgstelsels te ondersteunen, de verspreiding van het virus in te dammen en te zorgen voor vaccins voor mensen in de EU en daarbuiten.

Om het herstel te ondersteunen, zijn de EU-leiders het eens geworden over het grootste stimuleringspakket ooit uit de EU-begroting: de nadruk ligt op groen en digitaal herstel, aangezien de EU zich inzet om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken.

Het VK verlaat de Europese Unie na 47 jaar lidmaatschap en opent een nieuw hoofdstuk in zijn betrekkingen met de EU.