Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

História Európskej únie od roku 2020 až dnes

Pandémia COVID-19 a cesta k obnove

Pandémia COVID-19 prináša závažné ohrozenie verejného zdravia a bezprecedentné hospodárske spomalenie. EÚ a jej členské štáty spolupracujú na tom, aby podporili systémy zdravotnej starostlivosti, zamedzili šíreniu vírusu a zabezpečili vakcíny pre ľudí v EÚ aj mimo nej.

S cieľom pomôcť pri obnove sa lídri dohodnú na najväčšom stimulačnom balíku, ktorý bol doteraz financovaný z rozpočtu EÚ: dôraz sa kladie na zelenú a digitálnu obnovu, keďže EÚ sa usiluje o dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050.

Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie po 47 rokoch členstva a otvára tak novú kapitolu svojich vzťahov s EÚ.