Skip to main content

Historie Evropské unie 2020 do současnosti

Pandemie covidu-19 a cesta k oživení ekonomiky a společenského života

Pandemie covidu-19 přinesla závažné ohrožení veřejného zdraví a bezprecedentní hospodářské zpomalení. EU a její členské státy spolupracují na podpoře systémů zdravotní péče, omezení šíření viru a zajištění očkovacích látek pro lidi v EU i mimo ni.

Na podporu oživení se vedoucí představitelé dohodli na největším stimulačním balíčku, který kdy byl financován z rozpočtu EU: balíček klade důraz na ekologickou a digitální obnovu, neboť EU usiluje o dosažení klimatické neutrality do roku 2050.

Spojené království opouští Evropskou unii po 47 letech členství, čímž otevírá novou kapitolu svých vztahů s EU.