Skip to main content

Historia Unii Europejskiej od 2020 r. do dziś

Pandemia COVID-19 i droga do odbudowy

Pandemia COVID-19 wywołuje poważne zagrożenie zdrowia publicznego i bezprecedensowe spowolnienie gospodarcze. UE i jej państwa członkowskie współpracują na rzecz wspierania systemów opieki zdrowotnej, ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa oraz zapewniania szczepionek mieszkańcom UE i innych krajów na świecie.

Aby wesprzeć ożywienie gospodarcze, politycy zatwierdzają największy w historii pakiet środków pobudzających gospodarkę sfinansowany z budżetu UE. Jego osią jest zielona i cyfrowa transformacja, ponieważ UE zamierza do 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną.

Wielka Brytania wychodzi z UE po 47 latach członkostwa, czym otwiera nowy rozdział w swoich relacjach z UE.