Skip to main content

L-istorja tal-Unjoni Ewropea mill-2020 sal-lum

Il-pandemija tal-COVID-19 u t-triq għall-irkupru

Il-pandemija tal-COVID-19 skattat emerġenza tas-saħħa pubblika maġġuri u tnaqqis fir-ritmu ekonomiku bla preċedent. L-UE u l-pajjiżi membri ħadmu flimkien biex jappoġġjaw is-sistemi tal-kura tas-saħħa, iwaqqfu t-tixrid tal-virus, u jassiguraw il-vaċċini għan-nies tal-UE u lil hinn minnha.

Biex jgħinu fl-appoġġ għall-irkupru, il-mexxejja qablu dwar l-akbar pakkett ta’ stimolu li qatt ġie ffinanzjat mill-baġit tal-UE: il-fokus hu fuq l-irkupru ekoloġiku u diġitali hekk kif l-UE taħdem biex tikseb in-newtralità klimatika sal-2050.

Ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea wara 47 sena ta’ sħubija, u b’hekk jinfetaħ kapitlu ġdid fir-relazzjoni tiegħu mal-UE.