Skip to main content
Il-gateway tiegħek

għall-Unjoni Ewropea

Fil-Fokus

Punti ewlenin

REPowerEU

“REPowerEU”: cenas ziņā pieejamāka, drošāka un ilgtspējīgāka enerģija Eiropai

NextGeneration EU

Dan hu n-NextGenerationEU. Dan hu aktar minn pjan ta’ rkupru. Hu opportunità ta’ darba li noħorġu aktar b’saħħitna mill-pandemija, nittrasformaw l-ekonomiji tagħna u noħolqu opportunitajiet u impjiegi għall-Ewropa li nixtiequ ngħixu fiha.

Global Gateway

L-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea biex tagħti spinta lill-konnessjonijiet sostenibbli fid-dinja kollha.

Ir-rispons komuni tal-UE għall-COVID-19

Ħarsa ġenerali lejn l-azzjonijiet tal-UE biex jappoġġjaw liċ-ċittadini, in-negozji u l-ekonomija, jipprovdu tagħmir mediku u jistimolaw ir-riċerka bi tweġiba għall-pandemija tal-coronavirus.

Skopri aktar

Prinċipji u valuri

Il-prinċipji u l-valuri komuni li huma l-bażi tal-ħajja fl-UE: il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza u l-istat tad-dritt, il-promozzjoni tal-paċi u l-istabbiltà.

Prijoritajiet tal-UE

Skopri l-prijoritajiet tal-UE għall-2019–2024: il-promozzjoni ta’ Ewropa ekoloġika, l-iżvilupp tal-bażi ekonomika, il-protezzjoni taċ-ċittadini u l-libertajiet tagħhom.

Baġit

Kif inhu ffinanzjat il-baġit tal-UE u kif jintefaq, l-immaniġġjar tal-fondi tal-UE, l-oqsma ta’ nfiq, verifika tal-fatti dwar il-baġit tal-UE.

Kisbiet

Skopri x’tagħmel l-UE għaċ-ċittadini, kif tipproteġi d-drittijiet, tippromwovi l-prosperità u tirsisti biex id-dinja ssir post aktar sikur.

Rokna tat-tagħlim

Materjal tat-tagħlim, logħob u ħafna aktar dwar l-Unjoni Ewropea u l-attivitajiet tagħha, għat-tfal, l-adolexxenti, l-għalliema u l-ġenituri.

L-Aqwa Pubblikazzjonijiet

Informazzjoni ġenerali f’formati differenti dwar l-Unjoni Ewropea u x’tagħmel, immirata lejn persuni li għandhom ’il fuq minn 18-il sena.