Skip to main content

Xogħol fl-Unjoni Ewropea

Drittijietek fl-UE

Bħala ċittadin tal-UE li jaħdem fl-Unjoni Ewropea, inti tgawdi minn ċerti drittijiet skont il-liġi tal-UE. Pereżempju:

  • ma għandekx bżonn permess biex taħdem fi kwalunkwe pajjiż tal-UE, la bħala impjegatur u lanqas bħala persuna li taħdem għal rasha
  • jekk tissodisfa ċerti kundizzjonijiet, tista’ tgħix fil-pajjiż fejn taħdem
  • fuq il-post tax-xogħol tiegħek barra minn pajjiżek, tgawdi wkoll mill-istess drittijiet bħaċ-ċittadini ta’ dak il-pajjiż (paga, saħħa u sikurezza, sigurtà soċjali u vantaġġi fiskali u reintegrazzjoni jekk titkeċċa b’mod illegali).

Sigurtà soċjali u taxxa

Id-drittijiet u r-regoli dwar it-taxxa u l-benefiċċji joħorġu mil-liġi nazzjonali tal-pajjiż tal-UE fejn taħdem. Dan japplika għal benefiċċji tal-mard, maternità/paternità, pensjonijiet, qgħad u tfal.

Madankollu, hemm regoli u prinċipji għall-UE kollha li japplikaw għal ċerti aspetti tal-benefiċċji u tat-taxxa. Għalhekk qabel ma tibda x-xogħol il-ġdid tiegħek, iċċekkja x’inhuma l-intitolamenti tiegħek.

Sejba ta' impjieg

Hemm numru ta’ organizzazzjonijiet stabbiliti mill-UE biex jgħinu lil dawk li qed ifittxu impjieg isibu xogħol fi kwalunkwe pajjiż tal-UE. Huma jistgħu jgħinuk toħloq is-CV tal-UE tiegħek (CV tal-Europass) u jpoġġuk f’kuntatt ma’ impjegaturi potenzjali.

Biex taħdem f’pajjiż ieħor tal-UE, jista’ jkun meħtieġ li l-kwalifiki professjonali tiegħek jiġu rikonoxxuti uffiċjalment mill-awtoritajiet hemmhekk. Ikkonsulta l-bażi tad-data tal-kwalifiki professjonali tal-UE biex tiċċekkja jekk dan japplikax għalik.

Minn meta tikseb impjieg sal-irtirar, segwi l-links ta’ hawn taħt biex issir taf aktar dwar drittijietek u r-regoli tal-UE dwar ix-xogħol/l-irtirar fl-UE.

Xogħol f’pajjiżi oħrajn tal-UE

Informazzjoni dwar drittijietek fl-UE, inklużi l-permessi tax-xogħol u t-trattament ugwali. Hemm ukoll pariri għal ċittadini tal-UE stazzjonati temporanjament f’pajjiż ieħor tal-UE kif ukoll għal ċittadini mhux tal-UE u impjegati taċ-ċivil li jaħdmu fl-UE.

Kwalifiki professjonali

Informazzjoni dwar kif il-kwalifiki tiegħek jiġu rikonoxxuti f’pajjiż ieħor tal-UE, jew b’mod permanenti jew għal żmien iqsar. Ikkonsulta l-bażi tad-data tal-kwalifiki tal-UE u skopri liema dokumenti jista’ jkollok bżonn tipprovdi.

Bażi tad-data Ewropea għal persuni li qed ifittxu impjieg

Din il-bażi tad-data mmexxija mill-EURES tgħin biex tqabbel lil dawk li qed ifittxu impjieg mal-impjegaturi fl-Ewropa. Hi toffri wkoll informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol fil-pajjiżi tal-UE u assistenza wara r-reklutaġġ, bħal taħriġ fil-lingwa u korsijiet ta’ integrazzjoni.

Oħloq is-CV tal-UE tiegħek

Uża għodod tal-EUROPASS online biex jgħinuk toħloq is-CV perfett biex tikkomunika b’mod ċar il-kwalifiki u l-ħiliet tiegħek lill-impjegaturi madwar l-Ewropa – u bil-lingwa t-tajba.

Benefiċċji tas-sigurtà soċjali

Informazzjoni dwar is-sistemi tas-sigurtà soċjali fl-UE. Skopri liema pajjiż ikoprik waqt li tkun qed taħdem barra minn pajjiżek u kif jiġu allokati l-benefiċċji tal-qgħad u tat-tfal. Ara l-formoli standard meħtieġa għal dawn il-benefiċċji.

Id-dritt tiegħek għal trattament ugwali

Tgħallem kif il-liġi tal-UE tintitolak għal-libertà mid-diskriminazzjoni jkun xi jkun is-sess, l-etniċità, it-twemmin reliġjuż jew id-diżabbiltà tiegħek.

Irtirar f'pajjiż ieħor tal-UE

Informazzjoni dwar kif tapplika għal pensjoni tal-istat jekk tkun ħdimt barra pajjiżek f’pajjiż tal-UE wieħed jew aktar. Skopri dwar l-etajiet tal-irtirar u s-sistemi tal-pensjoni f’kull pajjiż, kif ukoll dwar kwalunkwe dritt tal-pensjoni supplimentari.

Taxxa

Informazzjoni dwar il-prinċipji bażiċi tat-tassazzjoni tal-UE li japplikaw għal persuni li jqattgħu l-ħin barra minn pajjiżhom, fl-UE. Skopri kif dawn jistgħu jaffettwaw kemm it-taxxa fuq l-introjtu tista’ tkun responsabbli għaliha, kif ukoll kwalunkwe riskju ta’ tassazzjoni doppja.