Gå til hovedindholdet

Arbejde i Den Europæiske Union

Dine rettigheder i EU

Som EU-borger, der arbejder i EU, har du visse rettigheder i henhold til EU-retten. F.eks.:

  • behøver du ikke en tilladelse til at arbejde i et EU-land, hverken som arbejdsgiver eller som selvstændig erhvervsdrivende
  • hvis du opfylder visse betingelser, kan du bo i det land, du arbejder i
  • på din arbejdsplads i udlandet har du også de samme rettigheder som landets egne statsborgere (løn, sundhed og sikkerhed, social sikring og skattefordele og genansættelse, hvis du afskediges uberettiget).

Social sikring og skat

Rettigheder og regler om skat og ydelser stammer fra den nationale lovgivning i det EU-land, hvor du arbejder. Dette gælder for sygdom, moderskab/faderskab, pensioner, arbejdsløshedsunderstøttelse og børnetilskud.

Ikke desto mindre er der EU-regler og -principper, der gælder for visse aspekter af ydelser og skat. Før du tiltræder dit nye job, skal du derfor undersøge dine rettigheder.

Jobsøgning

EU har oprettet en række organisationer, som skal hjælpe jobsøgende med at finde arbejde i et hvilket som helst EU-land. De kan hjælpe dig med at oprette dit EU-CV (Europass-CV)og sætte dig i forbindelse med potentielle arbejdsgivere.

Hvis du skal arbejde i et andet EU-land, skal dine erhvervsmæssige kvalifikationer muligvis være officielt anerkendt af myndighederne i det pågældende land. Se EU's database over erhvervsmæssige kvalifikationer for at undersøge, om dette gælder for dig.

Fra jobsøgning til pension – følg linkene nedenfor for at få mere at vide om dine rettigheder og EU's regler for at arbejde/gå på pension i EU.

Arbejde i andre EU-lande

Oplysninger om dine rettigheder i EU, herunder arbejdstilladelser og ligebehandling. Der er også råd til EU-borgere, der midlertidigt er udstationeret i et andet EU-land, og også til tredjelandsstatsborgere og tjenestemænd, der arbejder i EU.

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Oplysninger om, hvordan du får dine kvalifikationer anerkendt i et andet EU-land, enten permanent eller i kortere tid. Se EU's database over kvalifikationer, og find ud af, hvilke dokumenter du eventuelt skal fremlægge.

Europæisk database over jobsøgende

Denne database, der forvaltes af Eures, matcher jobsøgende og arbejdsgivere i Europa. Den indeholder også oplysninger om leve- og arbejdsvilkår i EU-landene og bistand efter rekruttering, f.eks. sprogkurser og integrationskurser.

Opret dit EU-CV

Brug EUROPASS' onlineredskaber til at hjælpe dig med at oprette det perfekte CV, der tydeligt fortæller om dine kvalifikationer og færdigheder til arbejdsgivere i hele Europa – og på det rigtige sprog.

Socialsikringsydelser

Oplysninger om de sociale sikringsordninger i EU. Find ud af, hvilket land der dækker dig, mens du arbejder i udlandet, og hvordan arbejdsløshedsunderstøttelse og børnepenge tildeles. Se de standardformularer, der er nødvendige for at opnå disse ydelser.

Retten til ligebehandling

Find ud af, hvordan EU-lovgivningen giver dig ret til frihed fra forskelsbehandling uanset køn, etnicitet, religiøs overbevisning eller handicap.

Pension i et andet EU-land

Oplysninger om, hvordan du ansøger om folkepension, hvis du har arbejdet i udlandet i et eller flere EU-lande. Læs om pensionsalderen og pensionssystemerne i hvert land samt eventuelle supplerende pensionsrettigheder.

Procent

Oplysninger om de grundlæggende EU-skatteprincipper, der gælder for personer, der tilbringer tid uden for deres hjemland inden for EU. Find ud af, hvordan de kan påvirke, hvor meget indkomstskat du skal betale, og hvilke risici der er forbundet med dobbeltbeskatning.