Skip to main content

Formænd

Hvem er formand for de vigtigste EU-institutioner (Parlamentet, Rådet, Kommissionen)? Hvad er deres rolle? Læs mere her.

Valg og udnævnelser

Find ud af, hvordan ledelsesudvælgelsen fungerer i EU-institutionerne, og hvilke principper der gælder for besættelse af ledende stillinger