Skip to main content

Priekšsēdētāji

Kas vada ES galvenās iestādes (Parlamentu, Padomi, Komisiju)? Kādi ir šo vadītāju uzdevumi? Atbildi lasiet te.

Vēlēšanas un iecelšana amatā

Uzziniet, kā tiek īstenota vadošo amatpersonu atlase ES iestādēs un kādi ir augstāko amatu ieņemšanas principi