Pāriet uz galveno saturu

Publiskais iepirkums, konkursi un līgumi Eiropas Savienībā

ES iestāžu, aģentūru un citu struktūru piešķirtie līgumi

ES iestādes izmanto publiskā iepirkuma līgumus, lai iegādātos pakalpojumus, darbus un preces, piemēram, pētījumus, mācības, konferenču organizēšanu, IT aprīkojumu. Tiesības slēgt publiskā iepirkuma līgumu tiek piešķirtas, izsludinot uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus.

Vienotā tirgus regulējuma ietvaros ES tiesību aktos ir noteikts publiskā iepirkuma noteikumu minimums, kas nodrošina pārredzamību, vienlīdzīgu attieksmi, atklātu konkurenci un pareizu procesuālo pārvaldību. Tādējādi tiek veidots konkurētspējīgs, atklāts un pienācīgi regulēts iepirkuma tirgus, kas sekmē izaugsmi nodarbinātības un investīciju jomā.

Noklikšķiniet uz zemāk redzamajām saitēm, lai uzzinātu vairāk par ES iepirkuma procedūrām, noteikumiem un iespējām.

Iespējas piedalīties publiskajā iepirkumā visā Eiropā

Šeit varat atrast un pārlūkot atklātos konkursus un publiskā iepirkuma paziņojumus, ko publicējuši valsti pārstāvoši publiskie pircēji Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs.

Atklāti konkursi par pakalpojumu sniegšanu ES iestādēm

Šeit varat atrast un pārlūkot atklātos konkursus un publiskā iepirkuma paziņojumus, ko ES iestādes, struktūras un aģentūras publicējušas e-iepirkuma procedūras platformā eTendering.

Eiropas publiskā iepirkuma konkursu un līgumu procedūras

Šeit atradīsiet informāciju par noteikumiem un procedūrām, kas jāievēro, lai piedalītos publiskā iepirkuma konkursā ES robežās. Uzziniet arī, uz kuriem iepirkumiem attiecas ES noteikumi un kuri tiek reglamentēti valsts līmenī.

Ziņošana par netaisnīgām ES publiskā iepirkuma procedūrām

Noskaidrojiet, kā pieprasīt publiskā iepirkuma procedūras pārskatīšanu, ja uzskatāt, ka procedūrā pieļauti pārkāpumi vai ka esat diskriminēts.