Pāriet uz galveno saturu

Eiropas gadi

Kas ir Eiropas gads?

Katrs Eiropas gads ir noteiktam jautājumam veltīta informatīva kampaņa, kas tiek rīkota, lai rosinātu diskusiju un dialogu ES dalībvalstīs un starp tām. Šīs kampaņas pievērš valstu valdību uzmanību konkrētām problēmām, un to mērķis ir gan izplatīt informāciju, gan vairot sabiedrības izpratni par attiecīgo tematu.

Eiropas gada tēmu ierosina Komisija un pēcāk apstiprina Eiropas Parlaments un ES dalībvalstu valdības. Tematisko gadu tradīcija aizsākās pirms gandrīz 40 gadiem, taču tie netiek rīkoti katru gadu.

Kāpēc mums tie vajadzīgi?

Šīs iniciatīvas ietvaros vietējiem, valsts mēroga un starptautiskiem projektiem, kas saistīti ar attiecīgā Eiropas gada tematiku, nereti tiek piešķirts papildu finansējums.

Eiropas gads ir arī spēcīgs politisks signāls, kas norāda uz ES iestāžu un dalībvalstu valdību apņemšanos veltīt konkrētajam jautājumam pienācīgu vērību politikas veidošanas procesā. Atsevišķos gadījumos Eiropas Komisija var ierosināt jaunu tiesību aktu par attiecīgo tēmu.

Kādiem tematiem tie veltīti?

Eiropas gadi tiek rīkoti kopš 1983. gada. Ieskatam daži no nesen izvēlētajiem tematiem:

2023.–2024.Eiropas Prasmju gads

Visā Eiropas Savienībā tiks rīkoti dažādi pasākumi, kas būs vērsti uz to, lai nodrošinātu cilvēkiem iespējas apgūt kvalitatīvam darbam nepieciešamās iemaņas un palīdzētu uzņēmumiem mazināt prasmju trūkumu. Darba meklētājiem un darba devējiem būs izdevība dalīties pieredzē un novērojumos un uzzināt vairāk par ES iniciatīvām un iespējām saņemt finansējumu.

2022.Eiropas Jaunatnes gads

2022. gads jaunajiem eiropiešiem paver plašas iespējas piedalīties dažādās mācību un pilsoniskās līdzdalības aktivitātēs, iegūt jaunus draugus un iepazīt citas kultūras, uzlabot savas izredzes darba tirgū, dalīties idejās un iesaistīties daudzos citos pasākumos. 

2021.Eiropas Dzelzceļa gads

Pasākumi un iniciatīvas, kuru mērķis ir popularizēt dzelzceļu kā ilgtspējīgu, inovatīvu un drošu transporta veidu un izcelt priekšrocības, ko tas sniedz cilvēkiem, ekonomikai un klimatam.

2018.Eiropas Kultūras mantojuma gads

Uzziniet vairāk par 23 000 pasākumiem, kas tika rīkoti visā Eiropā, lai veidotu izpratni par Eiropas kultūras mantojumu kā resursu, aizsargātu to un garantētu tā ilgtspējību nākotnē.

2015.Eiropas gads attīstībai

Uzziniet, kā ES informēja eiropiešus par sadarbību attīstības jomā un rosināja arī viņus iesaistīties attīstības sadarbības pasākumos. Iedzīvotāji arī uzzināja, kāds labums no šādas sadarbības ir viņiem un citiem saņēmējiem.

2013.–2014.Eiropas Pilsoņu gads

Šis Eiropas gads bija veltīts tam, lai iedrošinātu sabiedrību iesaistīties spēcīgākas un politiskākas ES veidošanā. Lielākais ieguvums no šā gada bija dialogi ar pilsoņiem.