Skip to main content

Ieņēmumi

Kādi ir galvenie ES ieņēmumu avoti? Kā ES budžets nāk par labu dalībvalstīm? To varat uzzināt te.

Izdevumi

Kā tiek lemts par ES budžetu? Kādas ir izdevumu kategorijas? Kas pārvalda ES līdzekļus? Lasiet vairāk šeit!