Skip to main content

Príjmy

Aké sú hlavné zdroje príjmov EÚ? Aký prínos majú z rozpočtu EÚ členské krajiny? Viac informácií nájdete tu.

Výdavky

Ako sa rozhoduje o rozpočte EÚ? Aké sú hlavné kategórie výdavkov? Kto spravuje finančné prostriedky EÚ? Viac informácií nájdete tu.