Skip to main content

Příjmy

Jaké jsou hlavní zdroje příjmů EU? Jaký přínos mají z rozpočtu EU členské státy? Další informace najdete zde.

Výdaje

Jak se rozhoduje o rozpočtu EU? Jaké kategorie výdajů existují? Kdo finanční prostředky EU spravuje? Další informace naleznete zde.