Skip to main content

Život, práce a studium v EU

Život v EU

Seznamte se s právy, která máte jako občan EU žijící v Unii: ať už jde o trvalý pobyt, zdravotní péči, nakupování či uzavření manželství, nebyl v zahraničí život nikdy snazší.

Cestování v EU

Cestujete do EU nebo do zemí schengenského prostoru? Zjistěte, co si můžete vzít s sebou, jaká pravidla platí pro cestování letadlem a jaké doklady je třeba mít u sebe.

Zúčastněte se, zapojte se, hlasujte

Vyjádřete svůj názor a podílejte se na formování lepší podoby Evropské unie: zde máte možnost zjistit, jak kandidovat ve volbách, napsat petici či se zúčastnit dialogu občanů se zástupci EU.

Přistěhování do EU

Chcete se legálně přestěhovat do EU? Seznamte se s právy, jež vám náleží v EU, a zjistěte, zda splňujete podmínky pro využívání výhod imigračních pravidel EU.

Práce v EU

Informujte se o právech, která máte jako občan EU pracující v jiné zemi EU, ať už jde o daně a dávky, hledání zaměstnání či odchod do důchodu.

Podnikání v EU

Seznamte se s tím, co je zapotřebí k podnikání v EU, včetně pravidel, postupů a podpory, kterou mají malé podniky k dispozici

Dovoz a vývoz

Seznamte se s obchodními pravidly a postupy pro dovoz a vývoz zboží a služeb do EU a z EU.

Financování, granty, dotace

Jaké druhy financování ze strany EU existují? Jak jsou spravovány? A kdo je způsobilý získat financování, granty nebo dotace?

Veřejné zakázky

Způsob, jakým EU využívá veřejné zakázky, pravidla a postupy, kterými se řídí, a informace o výzvách k předkládání nabídek

Studium a odborná příprava v EU

Seznamte se s tím, jak vám mohou programy EU pomoci při studiu, odborné přípravě, získání práce nebo vykonávání dobrovolnické činnosti v jiné zemi EU

Pracovní místa a stáže v orgánech EU

Stručný přehled pracovních příležitostí a druhů smluv v orgánech EU a postup, jak se přihlásit.