Přejít na hlavní obsah

Kanceláře EU – Evropa ve světě

Zastoupení Evropské komise

  • Jsou styčným místem pro setkávání vnitrostátní politické scény a veřejnosti s Evropskou komisí.
  • Propagují politiky Komise na místní úrovni.
  • Informují Komisi o aktuálních záležitostech v dané zemi.

Seznam všech zastoupení Evropské komise

Kontaktní kanceláře Evropského parlamentu

  • Odpovídají na dotazy občanů a sdělovacích prostředků týkající se Evropského parlamentu a politik EU obecně.
  • Dávají k dispozici vzdělávací materiály a organizují prezentace a diskuse o evropských tématech.

Seznam kontaktních kanceláří Evropského parlamentu

EU ve světě

  • EU má po světě 139 kanceláří, které působí jako „ambasády EU“.
  • Prezentují, vysvětlují a provádějí tu část zahraniční politiky EU, která se přímo dotýká hostitelské země.

Seznam všech kanceláří EU ve světě