Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Τα γραφεία της ΕΕ στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο

Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

  • Είναι ο σύνδεσμος των εθνικών πολιτικών και των πολιτών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  • Προβάλλουν τις πολιτικές της Επιτροπής σε τοπικό επίπεδο.
  • Ενημερώνουν την Επιτροπή για τις τρέχουσες υποθέσεις στη χώρα υποδοχής τους.

Δείτε όλες τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Γραφεία συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

  • Διεκπεραιώνουν ερωτήματα του κοινού και των μέσων ενημέρωσης σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις πολιτικές της ΕΕ γενικότερα.
  • Παρέχουν εκπαιδευτικούς πόρους και διοργανώνουν παρουσιάσεις και ομιλίες για ευρωπαϊκά θέματα.

Δείτε τα γραφεία συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η ΕΕ στον κόσμο

  • Υπάρχουν 139 γραφεία σε ολόκληρο τον κόσμο και αποτελούν τις «πρεσβείες» της ΕΕ.
  • Παρουσιάζουν, εξηγούν και υλοποιούν τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ που σχετίζονται με την οικεία χώρα.

Δείτε όλα τα γραφεία της ΕΕ στον κόσμο