Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προφίλ ανά χώρα

Φιλτράρισμα ανά

Προφίλ ανά χώρα (27)

RSS
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 έως 20
Austria flag

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1995, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 1999, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 1997 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Αυστρίας στην ΕΕ.

Belgian flag

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1958, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 1999, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 1995 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή του Βελγίου στην ΕΕ. 

Bulgarian flag

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 2007, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2024 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Βουλγαρίας στην ΕΕ.

French flag

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1958, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 1999, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 1995 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Γαλλίας στην ΕΕ. 

German flag

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1958, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 1999, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 1995 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Γερμανίας στην ΕΕ.

Denmark flag

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1973, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2001 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Δανίας στην ΕΕ. 

Greece flag

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1981, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 2001, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2000 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ΕΕ.

Estonian flag

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 2004, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 2011, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2007 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Εσθονίας στην ΕΕ. 

Irish flag

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1973, μέλος του της ζώνης του ευρώ από το 1999 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Ιρλανδίας στην ΕΕ.

Flag of Spain

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1986, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 1999, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 1995 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Ισπανίας στην ΕΕ.

Italian flag

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1958, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 1999, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 1997 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Ιταλίας στην ΕΕ.

Flag of the Netherlands

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1958, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 1999, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 1995 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή των Κάτω Χωρών στην ΕΕ. 

Croatian flag

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 2013, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 2023, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2023 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Κροατίας στην ΕΕ. 

Cyprus flag

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 2004, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 2008 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Κύπρου στην ΕΕ. 

Latvian flag

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 2004, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 2014, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2007 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Λετονίας στην ΕΕ.

Lithuanian flag

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 2004, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 2015, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2007 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Λιθουανίας στην ΕΕ.

Luxembourg flag

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1958, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 1999, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 1995 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή του Λουξεμβούργου στην ΕΕ.

Maltese flag

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 2004, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 2008, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2007 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Μάλτας στην ΕΕ.

Hungarian flag

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 2004, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2007 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Ουγγαρίας στην ΕΕ.

Flag of Poland

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 2004, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2007 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Πολωνίας στην ΕΕ.