Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Σύντομη παρουσίαση 

Πολιτικό σύστημα

Η Δανία είναι συνταγματική μοναρχία. Έχει κοινοβουλευτικό αντιπροσωπευτικό σύστημα με πρωθυπουργό, που είναι αρχηγός της κυβέρνησης, και μονάρχη, που είναι αρχηγός του κράτους αλλά με καθήκοντα που περιορίζονται αυστηρά στην εκπροσώπηση και την εθιμοτυπία. Το βασίλειο της Δανίας περιλαμβάνει επίσης 2 αυτόνομες χώρες στον Ατλαντικό ωκεανό, οι οποίες δεν είναι μέλη της ΕΕ: τις Φερόες Νήσους και τη Γροιλανδία. 

Εμπόριο και οικονομία

Η Δανία καταλαμβάνει την τρίτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ με 48 400 ευρώ, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (35 500 ευρώ). Αντιπροσωπεύει το 2,3 % του συνολικού ΑΕΠ της ΕΕ.  

(Πηγή: Eurostat — στοιχεία για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και το ΑΕΠ)   

(Πηγή: Eurostat - αριθμητικά στοιχεία για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές)   

H Δανία στην ΕΕ  

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει η Δανία και πόσα εισπράττει από την ΕΕ;  

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι το εργαλείο που διασφαλίζει ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι μια δημοκρατική, ειρηνική, ευημερούσα και ανταγωνιστική δύναμη. Η ΕΕ το χρησιμοποιεί για να χρηματοδοτήσει τις προτεραιότητές της καθώς και μεγάλα έργα που οι περισσότερες χώρες της ΕΕ δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν από μόνες τους.    

Πολλά είναι τα παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι τα οφέλη που απορρέουν από την προσχώρηση στην ΕΕ υπερβαίνουν σημαντικά το ύψος των συνεισφορών στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Όλα τα κράτη μέλη επωφελούνται από το γεγονός ότι αποτελούν μέρος της ενιαίας αγοράς, από μια κοινή προσέγγιση για τις κοινές προκλήσεις της μετανάστευσης, της τρομοκρατίας και της κλιματικής αλλαγής, καθώς και από απτά οφέλη, όπως καλύτερες υποδομές μεταφορών, εκσυγχρονισμένες και ψηφιοποιημένες δημόσιες υπηρεσίες και ιατρική περίθαλψη αιχμής.   

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει —και αντιστρόφως.  

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αφορά το δούναι και λαβείν, αλλά τη συλλογική συμβολή στο να καταστεί η Ευρώπη ένας καλύτερος κόσμος για όλους μας.    

Δαπάνες και έσοδα του προϋπολογισμού της ΕΕ ανά έτος και χώρα  

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στη Δανία   

Τα ποσά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ —π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.   

Μάθετε περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο η Δανία επωφελείται από τη χρηματοδότηση της ΕΕ και για τα ταμεία ανάκαμψης στη χώρα ή την περιφέρειά σας.