Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
European Economic and Social Committee - Logo

Επισκόπηση

 • Ρόλος: Συμβουλευτικό όργανο που εκπροσωπεί τις οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων και άλλες ομάδες συμφερόντων
 • Πρόεδρος: Oliver Röpke
 • Μέλη: 329 από όλες τις χώρες της ΕΕ
 • Έτος σύστασης: 1957
 • Τόπος: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
 • Ιστότοπος: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EΟΚΕ) είναι συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ, το οποίο απαρτίζεται από εκπροσώπους οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων καθώς και άλλων ομάδων συμφερόντων. Γνωμοδοτεί πάνω σε θέματα της ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΕ και τους πολίτες της.

Τι κάνει η ΕΟΚΕ

Δίνει στις ομάδες συμφερόντων τη δυνατότητα να εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ. Έχει τρεις βασικές αποστολές:

 • να μεριμνά ώστε η πολιτική και η νομοθεσία της ΕΕ να συνάδουν με τις εκάστοτε οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, επιδιώκοντας συναίνεση για το κοινό όφελος
 • να ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας συμμετοχικής ΕΕ δίνοντας τη δυνατότητα στις οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών και άλλες ομάδες συμφερόντων να εκφράζουν τις απόψεις τους, και εξασφαλίζοντας έναν διάλογο μαζί τους
 • να προωθεί τις αξίες της ευρωπαϊκής ενοποίησης, τη συμμετοχική δημοκρατία και τον ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Σύνθεση

Τα μέλη της ΕΟΚΕ εκπροσωπούν το ευρύ φάσμα οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων ομάδων συμφερόντων. Ορίζονται από τις εθνικές κυβερνήσεις και διορίζονται από το Συμβούλιο της ΕΕ με ανανεώσιμη 5ετή θητεία. Ο αριθμός των μελών ανά χώρα εξαρτάται από το μέγεθος του πληθυσμού της εκάστοτε χώρας.

Η ΕΟΚΕ εκλέγει πρόεδρο και 2 αντιπροέδρους με θητεία δυόμιση ετών. Τα μέλη υπάγονται σε μία από τις παρακάτω τρεις ομάδες:

 • εργοδότες
 • εργαζόμενοι
 • άλλες ομάδες συμφερόντων (π.χ. αγρότες, καταναλωτές).

Πώς λειτουργεί η ΕΟΚΕ

Η ΕΟΚΕ καλείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γνωμοδοτήσει για διάφορα θέματα. Μπορεί επίσης να γνωμοδοτεί με δική της πρωτοβουλία.

Τα μέλη της εργάζονται για την ΕΕ, ανεξάρτητα από τις κυβερνήσεις τους. Συνεδριάζουν 9 φορές τον χρόνο. Οι γνωμοδοτήσεις εγκρίνονται με απλή πλειοψηφία.

Η προετοιμασία των συνεδριάσεων γίνεται από τα ειδικά τμήματα και τη Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανικών Μεταλλαγών της ΕΟΚΕ. Οι ομάδες εμπειρογνωμόνων της ΕΟΚΕ (γνωστές ως «παρατηρητήρια») παρακολουθούν την πρόοδο υλοποίησης των στρατηγικών της ΕΕ.

Η ΕΟΚΕ βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα περιφερειακά και εθνικά οικονομικά και κοινωνικά συμβούλια σε όλη την ΕΕ - κυρίως για να ανταλλάσσει πληροφορίες και να συζητά ειδικά θέματα.

Η ΕΟΚΕ και εσείς

Η ΕΟΚΕ διοργανώνει διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις για νέους κ.λπ. για την εξοικείωση των πολιτών με την ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες

Επίσημος κατάλογος της ΕΕ

Γνωμοδοτήσεις και έγγραφα

Δημοσιεύσεις

Κέντρα πληροφόρησης της ΕΟΚΕ

Επισκεφθείτε την ΕΟΚΕ

Θέσεις εργασίας

Επικοινωνία

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)

Όνομα
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)
Ιστότοπος
https://www.eesc.europa.eu/el
Αριθμός τηλεφώνου
+32 2 546 90 11
Αριθμός φαξ
+32 2 546 90 11
Ταχυδρομική διεύθυνση
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Βέλγιο
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης