Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
European Parliament - logo

Σύντομη παρουσίαση

 • Αποστολή: Άμεσα εκλεγόμενο σώμα της ΕΕ με νομοθετική, εποπτική και δημοσιονομική αρμοδιότητα
 • Μέλη: 705 ευρωβουλευτές (Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)
 • Πρόεδρος: Roberta Metsola
 • Έτος ίδρυσης: 1952, ως Κοινή Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, 1962 ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρώτες άμεσες εκλογές το 1979
 • Έδρα: Στρασβούργο (Γαλλία), Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο
 • ΙστότοποςΕυρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το νομοθετικό σώμα της ΕΕ. Εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες της ΕΕ κάθε 5 χρόνια. Οι τελευταίες εκλογές έγιναν τον Μάιο του 2019.

Εκλογές

Οι ευρωπαϊκές εκλογές διεξήχθησαν στις 23-26 Μαΐου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών του 2019

Τι κάνει το Κοινοβούλιο

Το Κοινοβούλιο έχει 3 κύριες αρμοδιότητες:

Νομοθετική
Εποπτική
 • Ασκεί δημοκρατικό έλεγχο σε όλα τα όργανα της ΕΕ
 • Εκλέγει τον/την πρόεδρο της Επιτροπής και εγκρίνει την Επιτροπή ως σώμα. Έχει τη δυνατότητα να καταθέσει πρόταση μομφής, υποχρεώνοντας την Επιτροπή σε παραίτηση
 • Χορηγεί απαλλαγή, δηλαδή τελική έγκριση για τον τρόπο με τον οποίο εκτελέστηκε ο προϋπολογισμός της ΕΕ
 • Εξετάζει αναφορές πολιτών και συγκροτεί εξεταστικές επιτροπές
 • Συζητά τη νομισματική πολιτική με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
 • Υποβάλλει ερωτήσεις στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο
 • Εκτελεί χρέη παρατηρητή σε εκλογικές διαδικασίες
Δημοσιονομική
 • Καταρτίζει τον προϋπολογισμό της ΕΕ, μαζί με το Συμβούλιο
 • Εγκρίνει τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, δηλαδή το «Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο»

Σύνθεση

Ο αριθμός των ευρωβουλευτών για κάθε χώρα είναι γενικά ανάλογος του πληθυσμού της, αλλά ισχύει η αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας: καμία χώρα δεν μπορεί να έχει λιγότερους από 6 ή περισσότερους από 96 βουλευτές, ενώ ο συνολικός αριθμός τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 705 (704 συν τον/την πρόεδρο). Οι βουλευτές συγκροτούν ομάδες με βάση την πολιτική τους τοποθέτηση, και όχι την εθνικότητά τους.

Ο/Η πρόεδροςεκπροσωπεί το Κοινοβούλιο στα άλλα όργανα της ΕΕ και στον έξω κόσμο και έχει τον τελευταίο λόγο στην έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Πώς λειτουργεί το Κοινοβούλιο;

Οι εργασίες του Κοινοβουλίου διεξάγονται σε δύο στάδια:

 • Επιτροπές – για την προετοιμασία της νομοθεσίας.
  Το Κοινοβούλιο αριθμεί 20 επιτροπές και τρεις υποεπιτροπές, καθεμία από τις οποίες ασχολείται με συγκεκριμένο τομέα πολιτικής. Οι επιτροπές εξετάζουν νομοθετικές προτάσεις, ενώ οι βουλευτές και οι πολιτικές ομάδες μπορούν να προτείνουν τροποποιήσεις ή να απορρίψουν το νομοσχέδιο. Τα θέματα αυτά συζητούνται επίσης στο πλαίσιο των πολιτικών ομάδων.
 • Σύνοδοι ολομέλειας– για την έγκριση της νομοθεσίας.
  Πρόκειται για συνεδρίαση του συνόλου των βουλευτών με σκοπό την τελική ψηφοφορία για το προταθέν νομοσχέδιο και τις προταθείσες τροποποιήσεις. Συνήθως η σύνοδος ολομέλειας πραγματοποιείται στο Στρασβούργο για τέσσερις ημέρες κάθε μήνα, αλλά μερικές φορές πραγματοποιούνται συμπληρωματικές σύνοδοι στις Βρυξέλλες.

Το Κοινοβούλιο κι εσείς

Αν θέλετε να ζητήσετε την παρέμβαση του Κοινοβουλίου για ένα συγκεκριμένο θέμα, μπορείτε να υποβάλετε σχετική αναφορά (ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά).

Οι αναφορές μπορούν να καλύπτουν οποιοδήποτε θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ.

Για να υποβάλετε αναφορά, πρέπει να είστε πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ ή μόνιμος κάτοικος της ΕΕ. Οι εταιρείες ή άλλοι οργανισμοί πρέπει να έχουν την έδρα τους στην ΕΕ.

Άλλοι τρόποι για να έλθετε σε επαφή με το Κοινοβούλιο είναι να επικοινωνήσετε με τον ευρωβουλευτή της περιοχής σας ή με το Γραφείο Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη χώρα σας.

Πρόσβαση σε έγγραφα

Πρόσβαση σε πληροφορίες

Σύνοδοι του Κοινοβουλίου

Πρόγραμμα της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Περισσότερες πληροφορίες

Επίσημος κατάλογος της ΕΕ

Επισκεφθείτε το Κοινοβούλιο

Αρμοδιότητες και διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Εκδόσεις

Απασχόληση

Επικοινωνία

European Parliament

Όνομα
European Parliament
Ιστότοπος
https://www.europarl.europa.eu/portal/el
Αριθμός τηλεφώνου
+32 2 284 21 11
Αριθμός φαξ
+32 2 284 69 74
Ταχυδρομική διεύθυνση
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Βέλγιο
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης