Направо към основното съдържание
European Parliament - logo

Преглед

 • Роля: пряко избираем орган на ЕС със законодателни, надзорни и бюджетни отговорности
 • Членове: 705 членове на Европейския парламент
 • Председател: Роберта Мецола
 • Основан: през 1952 г. като Общо събрание на Европейската общност за въглища и стомана, а през 1962 г. — като Европейски парламент, първите преки избори се провеждат през 1979 г.
 • Местоположение: Страсбург (Франция), Брюксел (Белгия), Люксембург
 • УебсайтЕвропейски парламент

Европейският парламент е законодателният орган на ЕС. Той се избира пряко от избирателите в ЕС на всеки 5 години. Последните избори бяха през май 2019 г.

Избори

Изборите за Европейски парламент се проведоха между 23 и 26 май 2019 г.

Повече за резултатите от изборите за Европейски парламент през 2019 г.

Какво прави Европейският парламент?

Парламентът има 3 основни роли:

Законодателна
 • Приемане на законите на ЕС, заедно със Съвета на ЕС, въз основа на предложенията на Европейската комисия
 • Вземане на решения относно международни споразумения
 • Вземане на решения за разширяване на ЕС
 • Преразглеждане на работната програма на Комисията и отправяне на искания за законодателни предложения
Надзорна
 • Демократичен надзор на всички институции на ЕС
 • Избор на председател на Комисията и одобряване на Комисията като орган. Възможност за гласуване на вот на недоверие, който задължава Комисията да подаде оставка
 • Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, т.е. одобряване на начина, по който се изразходва бюджетът на ЕС
 • Разглеждане на петиции на граждани и отправяне на запитвания
 • Обсъждане на паричната политика с Европейската централна банка
 • Задаване на въпроси на Комисията и Съвета
 • Наблюдение на избори
Бюджетна
 • Съставяне на бюджета на ЕС заедно със Съвета
 • Одобряване на дългосрочния бюджет на ЕС — „многогодишната финансова рамка“

Състав

Броят на членовете на Парламента за всяка страна е приблизително пропорционален на нейното население, но това е в съответствие с принципа на регресивна пропорционалност: никоя страна не може да има по-малко от 6 и повече от 96 евродепутати, като общият им брой не трябва да надхвърля 705 (704 плюс председателя). Членовете на ЕП се групират по политическа принадлежност, а не по националност.

Председателятпредставлява Парламента пред останалите институции на ЕС и външния свят и има последната дума при одобряването на бюджета на ЕС.

Как работи Европейският парламент?

Работата на Парламента се състои от два основни етапа:

 • Комисии — подготвят законодателството.
  В Парламента има 20 комисии и две подкомисии, като всяка работи по определена област на политиката. Комисиите разглеждат предложенията за законодателство, а членовете на ЕП и политическите групи могат да предлагат изменения или отхвърляне на закони. Тези въпроси се обсъждат и в политическите групи.
 • Пленарни заседания — за приемане на законодателство.
  По време на тези заседания всички членове на ЕП се събират в пленарната зала за окончателно гласуване на предложеното законодателство и изменения. Те се провеждат обикновено в Страсбург четири дни месечно, но понякога има допълнителни заседания в Брюксел.

Парламентът и вие

Ако желаете Парламентът да предприеме действия по определен въпрос, можете да изпратите петиция до него (по пощата или онлайн).

Петициите могат да обхващат всякакви въпроси, които са от компетенцията на ЕС.

За да внесете петиция, трябва да сте гражданин на държава от ЕС или да живеете в Съюза. Дружества и други организации трябва да имат седалище тук.

Други начини за връзка с Парламента са осъществяване на контакт с вашия местен евродепутат или с Информационното бюро на Европейския парламент във вашата страна.

Достъп до документи

Достъп до информация

Пленарни заседания

Програма на председателя на Европейския парламент

Допълнителна информация

Кой кой е

Посещения на Парламента

Правомощия и процедури на Европейския парламент

Публикации

Работни места

Контакт

Европейски парламент

Име
Европейски парламент
Уебсайт
https://www.europarl.europa.eu/portal/bg
Телефонен номер
+32 2 284 21 11
Факс
+32 2 284 69 74
Пощенски адрес
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
Социални медии