Direct la conținutul principal
European Parliament - logo

Prezentare generală

 • Rol: organism legislativ al UE, ales în mod direct, cu responsabilități bugetare și de control
 • Membri: 705 deputați (membri ai Parlamentului European)
 • Președintă: Roberta Metsola
 • Înființare: în 1952, ca Adunare Comună a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului; în 1962, sub denumirea de Parlamentul European; primele alegeri directe au avut loc în 1979
 • Sedii: Strasbourg (Franța), Bruxelles (Belgia), Luxemburg
 • Site webParlamentul European

Parlamentul European este organismul cu puteri legislative al UE. Este ales direct de cetățenii UE cu drept de vot, o dată la 5 ani. Cele mai recente alegeri au avut loc în iunie 2019.

Alegeri

Alegerile europene au avut loc în perioada 23-26 mai 2019.

Mai multe informații despre rezultatele alegerilor europene din 2019

Ce face Parlamentul European?

Parlamentul are 3 roluri principale:

Rol legislativ
 • Adoptă legislația UE, împreună cu Consiliul UE, pe baza propunerilor Comisiei Europene.
 • Ia decizii cu privire la acordurile internaționale.
 • Ia decizii cu privire la extinderea UE.
 • Examinează programul de lucru al Comisiei și îi cere să propună acte legislative.
Rol de supervizare
 • Exercită control democratic asupra tuturor instituțiilor UE.
 • Alege președintele Comisiei și aprobă colegiul comisarilor în ansamblu. Poate recurge la o moțiune de cenzură, obligând Comisia să demisioneze.
 • Acordă descărcarea de gestiune, adică aprobă modul în care s-a cheltuit bugetul UE.
 • Analizează petițiile cetățenilor și formează comisii de anchetă.
 • Discută politicile monetare cu Banca Centrală Europeană.
 • Adresează interpelări Comisiei și Consiliului.
 • Participă la misiuni de observare a alegerilor.
Rol bugetar
 • Stabilește bugetul UE, împreună cu Consiliul.
 • Aprobă bugetul pe termen lung al UE („cadrul financiar multianual”).

Componența

Numărul deputaților europeni din fiecare țară este, în principiu, proporțional cu populația sa, dar în practică se aplică sistemul „proporționalității degresive”: nicio țară nu poate avea mai puțin de 6 parlamentari sau mai mult de 96, iar numărul total al acestora nu poate depăși 705 (704 plus președintele). Membrii Parlamentului European sunt grupați în funcție de afilierea politică, nu de naționalitate.

Președintareprezintă Parlamentul atât în relația cu celelalte instituții ale UE, cât și pe plan extern, și are ultimul cuvânt de spus cu privire la bugetul Uniunii.

Cum lucrează Parlamentul?

Activitatea Parlamentului se împarte în două etape principale.

 • În Comisii se pregătește legislația.
  Parlamentul numără 20 de comisii și trei subcomisii, fiecare ocupându-se de un anumit domeniu de politică. Comisiile examinează propunerile legislative, iar deputații și grupurile politice pot propune modificarea sau respingerea unui act legislativ. Aceste aspecte sunt discutate și în cadrul grupurilor politice.
 • În ședințele plenare se adoptă legislația.
  Deputații se reunesc în plen pentru votul final pe marginea legislației și a amendamentelor propuse. În general, ședințele plenare se desfășoară la Strasbourg, patru zile pe lună, dar se pot organiza și sesiuni suplimentare la Bruxelles.

Parlamentul și cetățenii

Dacă doriți să îi cereți Parlamentului să acționeze cu privire la o anumită chestiune, îi puteți adresa o petiție (online sau prin poștă).

Petițiile se pot referi la orice subiect care intră în sfera de competență a UE.

Pentru a depune o petiție, trebuie să fiți cetățean al unui stat membru al UE sau să fiți rezident în UE. Întreprinderile sau alte organizații trebuie să aibă sediul în Uniune.

Alte căi de contact: puteți contacta deputații europeni care vă reprezintă sau Biroul de legătură al Parlamentului European din țara dumneavoastră.

Acces la documente

Acces la informații

Ședințe parlamentare

Agenda președintei Parlamentului European

Informații suplimentare

Anuar

Vizitați Parlamentul

Competențele și procedurile Parlamentului European

Publicații

Locuri de muncă

Contact

Parlamentul European

Nume
Parlamentul European
Site
https://www.europarl.europa.eu/portal/ro
Număr de telefon
+32 2 284 21 11
Număr de fax
+32 2 284 69 74
Adresă poștală
Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, Belgia
Rețele sociale