Pāriet uz galveno saturu
European Parliament - logo

Īss apraksts

 • Uzdevums: tieši vēlēta ES iestāde, kura pilda likumdošanas un uzraudzības funkcijas un pieņem lēmumus par ES budžetu
 • Locekļi: 705 Eiropas Parlamenta deputāti
 • Priekšsēdētāja: Roberta Metsola
 • Dibināšanas gads: 1952. gadā kā Eiropas Ogļu un tērauda kopienas Kopējā asambleja, 1962. gadā kā Eiropas Parlaments. Pirmās tiešās vēlēšanas notika 1979. gadā.
 • Atrašanās vieta: Strasbūra (Francija), Brisele (Beļģija), Luksemburga
 • TīmekļvietneEiropas Parlaments

Eiropas Parlaments ir ES likumdevējs. To ik pēc 5 gadiem tieši ievēl ES pilsoņi. Pēdējās vēlēšanas notika 2019. gada maijā.

Vēlēšanas

Eiropas Parlamenta vēlēšanas notika 2019. gada 23.–26. maijā.

Vairāk par 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātiem

Ko dara Eiropas Parlaments?

Parlamentam ir trīs galvenās funkcijas.

Likumdošana
 • Parlaments kopā ar ES Padomi pieņem ES tiesību aktus, pamatojoties uz Eiropas Komisijas priekšlikumiem.
 • Tas pieņem lēmumus par starptautiskiem līgumiem.
 • Tas arī lemj par ES paplašināšanos.
 • Parlaments pārskata Eiropas Komisijas darba programmu un dažkārt aicina to ierosināt tiesību aktus.
Uzraudzība
 • Parlaments veic visu ES iestāžu darbības demokrātisku pārraudzību.
 • Tas ievēl Eiropas Komisijas priekšsēdētāju un apstiprina Komisijas kolēģijas sastāvu. Parlaments var izteikt neuzticību Komisijai un galu galā atlaist to.
 • Tas apstiprina budžeta izpildi (veidu, kā izlietots ES budžets).
 • Tas izskata pilsoņu lūgumrakstus un veic izmeklēšanu.
 • Parlaments apspriež monetāro politiku ar Eiropas Centrālo banku.
 • Tas iztaujā Eiropas Komisiju un Padomi.
 • Tas arī novēro vēlēšanas.
Lēmumu pieņemšana par budžetu
 • Parlaments kopā ar ES Padomi apstiprina ES budžetu.
 • Tas apstiprina ES ilgtermiņa budžetu jeb daudzgadu finanšu shēmu.

Sastāvs

No katras valsts ievēlēto deputātu skaits ir aptuveni proporcionāls tās iedzīvotāju skaitam, taču tiek ievērots līdzsvarotas proporcionalitātes princips: nevienai valstij nedrīkst būt mazāk par sešiem vai vairāk par 96 deputātiem, un deputātu kopskaits nedrīkst pārsniegt 705 (704 plus priekšsēdētājs). Parlamenta deputāti sagrupēti atbilstīgi politiskajai pārliecībai, nevis valstiskajai piederībai.

Priekšsēdētājs pārstāv Parlamentu attiecībās ar citām ES iestādēm un pārējo pasauli un dod galīgo jāvārdu ES budžetam.

Kā darbojas Eiropas Parlaments?

Parlamenta darbā ir divi galvenie posmi.

 • Komitejas, kurās sagatavo tiesību aktus.
  Parlamentā ir 20 komitejas un 3 apakškomitejas. Katra no tām atbild par konkrētu politikas jomu. Komitejas izskata tiesību aktu projektus (priekšlikumus), un deputāti un politiskās grupas var iesniegt grozījumus vai ierosināt kādu projektu noraidīt. Šos jautājumus apspriež arī politiskajās grupās.
 • Plenārsēdes, kurās pieņem tiesību aktus.
  Plenārsēdēs sapulcējas visi deputāti, lai piedalītos galīgajā balsojumā par tiesību aktu priekšlikumiem un ierosinātiem grozījumiem. Parasti plenārsēdes notiek Strasbūrā (ik mēnesi 4 dienas), taču dažreiz tiek sarīkotas papildu sesijas Briselē.

Eiropas Parlaments un jūs

Ja vēlaties aicināt Parlamentu rīkoties saistībā ar kādu konkrētu jautājumu, varat iesniegt lūgumrakstu (pa pastu vai tiešsaistē).

Lūgumraksti var būt par jebkuru tematu, kurš ir ES kompetencē.

Lūgumrakstu varat iesniegt tad, ja esat kādas ES dalībvalsts pilsonis vai dzīvojat ES. Uzņēmumiem un organizācijām jābūt reģistrētiem ES.

Pastāv arī citi veidi, kā sazināties ar Parlamentu — varat sazināties ar jūsu valsti pārstāvošu deputātu vai vērsties vietējā Eiropas Parlamenta Informācijas birojā.

Piekļuve dokumentiem

Piekļuve informācijai

Parlamenta plenārsēdes

Eiropas Parlamenta priekšsēdētājas darba kārtība

Papildinformācija

ES iestāžu kontaktinformācijas katalogs

Eiropas Parlamenta apmeklējums

Eiropas Parlamenta pilnvaras un procedūras

Publikācijas

Vakances

Kontaktinformācija

Eiropas Parlaments

Nosaukums
Eiropas Parlaments
Tīmekļvietne
https://www.europarl.europa.eu/portal/lv
Tālruņa numurs
+32 2 284 21 11
Faksa numurs
+32 2 284 69 74
Pasta adrese
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Beļģija
Sociālie plašsaziņas līdzekļi