Ugrás a fő tartalomra
European Parliament - logo

Áttekintés

 • Szerep: jogalkotási, felügyeleti és költségvetési hatáskörrel rendelkező, közvetlenül választott uniós intézmény
 • Tagok: 720 európai parlamenti képviselő
 • Elnök: Roberta Metsola
 • Alapítás éve: 1952-ben alapították „az Európai Szén- és Acélközösség Közgyűlése” néven, jelenlegi nevét 1962-ben kapta, az első közvetlen európai parlamenti választásokra pedig 1979-ben került sor
 • Székhely: Strasbourg (Franciaország), Brüsszel (Belgium), Luxembourg (Luxemburg)
 • HonlapEurópai Parlament

Az Európai Parlament az EU jogalkotó intézménye, melynek tagjait ötévente közvetlenül választják meg az uniós választópolgárok.

A legutóbbi európai parlamenti választások 2024. június 6–9-én voltak. 

Mi a Parlament feladata?

A Parlament három fő feladatot lát el:

Jogalkotás
 • Uniós jogszabályokat fogad el az Európai Unió Tanácsával együtt, az Európai Bizottság által előterjesztett javaslatok alapján.
 • Nemzetközi megállapodások elfogadásáról határoz.
 • Dönt az Európai Unió bővítéséről.
 • Ellenőrzi a Bizottság munkaprogramját, és jogszabályjavaslatok előterjesztésére kéri fel az intézményt.
Felügyelet
 • Demokratikus ellenőrzést gyakorol az összes uniós intézmény felett.
 • Megválasztja a Bizottság elnökét, és jóváhagyja a biztosi testületet. Bizalmatlansági indítványt fogadhat el a Bizottsággal szemben, lemondásra kötelezve a testületet.
 • Mentesítést ad a Bizottságnak, azaz elfogadja a Bizottság zárszámadását az EU-költségvetés előző évi végrehajtásáról.
 • Kivizsgálja az uniós polgárok által benyújtott petíciókat, és egyéb vizsgálatokat indít.
 • A monetáris politika témájában megbeszéléseket folytat az Európai Központi Bankkal.
 • Kérdéseket intéz a Bizottsághoz és a Tanácshoz.
 • Választási megfigyelést végez.
Költségvetés
 • A Tanáccsal együtt kialakítja az uniós költségvetést.
 • Jóváhagyja az EU hosszú távra szóló költségvetését, az ún. többéves pénzügyi keretet.

Összetétel

Az egyes uniós tagállamok nagyjából a népességük arányában részesülnek az európai parlamenti mandátumokból, de a csökkenő (degresszív) arányosság elve szerint: egyik országnak sem lehet 6-nál kevesebb, illetve 96-nál több képviselője, a képviselők összlétszáma pedig nem haladhatja meg a 750 főt (az elnököt nem számítva). A képviselők politikai hovatartozásuk, nem pedig állampolgárság szerint alkotnak csoportokat (frakciókat).

A Parlamentet az elnök képviseli a többi uniós intézmény és a külvilág felé, és az elnök mondja ki az utolsó szót az uniós költségvetés jóváhagyása során.

Hogyan végzi munkáját a Parlament?

A Parlament munkája két fő szakaszra bontható:

 • Jogszabályok előkészítése – bizottságok: Az Európai Parlamenten belül húsz bizottság és három albizottság működik. Mindegyikük egy adott szakpolitikai területtel foglalkozik. A bizottságok górcső alá veszik a jogszabályjavaslatokat, melyeket a képviselőcsoportok is megvitatnak. A képviselők és a képviselőcsoportok módosításokat terjeszthetnek elő, illetve a jogszabályjavaslat elutasítását is kezdeményezhetik.
 • Jogszabályjavaslatok elfogadása – plenáris ülések: Az összes európai parlamenti képviselő megjelenik az ülésteremben, hogy részt vegyen a jogszabályjavaslat és az előterjesztett módosítások sorsát eldöntő zárószavazáson. A plenáris üléseknek, melyek havonta négy napon át zajlanak, rendes körülmények között Strasbourg ad otthont, de néha további ülésekre is sor kerül Brüsszelben.

A Parlament és Ön

Ha Ön azt szeretné, hogy a Parlament intézkedjen valamilyen ügyben, petíciót nyújthat be az intézménynek (postai úton vagy az interneten).

A petíció tárgya az EU hatáskörébe tartozó területek bármelyikével kapcsolatos lehet.

A magánszemélyek közül csak az uniós országok állampolgárai, illetve lakosai, a jogi személyek közül pedig csak az EU területén székhellyel rendelkező cégek és más szervezetek nyújthatnak be petíciót az Európai Parlamentnek.

Ön egyéb módokon is felveheti a kapcsolatot az intézménnyel: helyi európai parlamenti képviselőjéhez fordulhat, vagy kapcsolatba léphet az Európai Parlament kapcsolattartó irodájával a saját országában.

Dokumentum-hozzáférés

Információ-hozzáférés

Parlamenti ülések

Az Európai Parlament elnökének munkaprogramja

Kapcsolódó weboldalak

Whoiswho – az Európai Unió hivatalos név- és címjegyzéke

Látogatás az Európai Parlamentnél

Az Európai Parlament jogkörei és eljárásai

Kiadványok

Munkaerő-felvétel, szakmai gyakorlat, tanulmányi látogatások

Kapcsolat

Európai Parlament

Név
Európai Parlament
Honlap
https://www.europarl.europa.eu/portal/hu
Telefonszám
+32 2 284 21 11
Fax
+32 2 284 69 74
Postai cím

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
1047 Brüsszel
Belgium

Közösségi média