Preskoči na glavno vsebino
European Parliament - logo

Pregled

 • Naloga: Neposredno izvoljeno telo EU z zakonodajnimi, nadzornimi in proračunskimi pristojnostmi
 • Člani: 720 evropskih poslancev (poslancev Evropskega parlamenta)
 • Predsednica: Roberta Metsola
 • Leto ustanovitve: Leta 1952 – Skupna skupščina Evropske skupnosti za premog in jeklo, leta 1962 – Evropski parlament, leta 1979 – prve neposredne volitve
 • Sedež: Strasbourg (Francija), Bruselj (Belgija), Luxembourg
 • SpletiščeEvropski parlament

Evropski parlament je zakonodajno telo Evropske unije. Njegove poslance izvolijo volivci EU na neposrednih volitvah vsakih 5 let.

Zadnje evropske volitve so potekale med 6. in 9. junijem 2024. 

Delo Evropskega parlamenta

Evropski parlament ima tri glavne pristojnosti:

Zakonodajna pristojnost
 • Sprejema predpise EU, in sicer skupaj s Svetom EU na podlagi predlogov Evropske komisije.
 • Odloča o mednarodnih sporazumih.
 • Odloča o širitvah.
 • Pregleda delovni program Evropske komisije, lahko zahteva pripravo zakonodajnih predlogov.
Nadzorna pristojnost
 • Opravlja demokratični nadzor nad vsemi institucijami EU.
 • Izvoli predsednika Evropske komisije in potrdi celotni kolegij Evropske komisije. Lahko izglasuje nezaupnico in posledično odstop Evropske komisije.
 • Podeli razrešnico oziroma odobri porabo proračunskih sredstev EU.
 • Preuči peticije državljanov in uvede preiskave.
 • Razpravlja o monetarni politiki z Evropsko centralno banko.
 • Postavlja vprašanja Evropski komisiji in Svetu.
 • Sodeluje kot opazovalec volitev.
Proračunska pristojnost
 • Sprejme proračun EU skupaj s Svetom EU.
 • Potrdi dolgoročni finančni načrt EU, t. i. večletni finančni okvir.

Sestava

Število evropskih poslancev iz posamezne države EU je približno sorazmerno številu njenega prebivalstva, vendar gre pri tem za upadajočo proporcionalnost: nobena država ne sme imeti manj kot 6 ali več kot 96 poslancev, skupno število poslancev pa ne sme preseči 750 (plus predsednik). Poslanci so združeni v politične skupine po politični usmeritvi, ne po narodnosti.

Predsednik zastopa Evropski parlament navzven in v stikih z drugimi institucijami EU ter dokončno potrdi proračun EU.

Način dela v Evropskem parlamentu

Delo v Parlamentu pozna dve osnovni obliki:

 • Odbori za pripravo zakonodaje
  v Evropskem parlamentu deluje 20 odborov in trije pododbori, vsak se ukvarja z določenim področjem politike. Odbori proučijo zakonodajne predloge, poslanci in poslanke ter politične skupine pa lahko predlagajo spremembe ali zavrnitev predlagane zakonodaje. O teh vprašanjih se razpravlja tudi v političnih skupinah.
 • Plenarna zasedanja – sprejemanje zakonodaje.
  V sejni dvorani se zberejo vsi poslanci in glasujejo o predlagani zakonodaji in amandmajih. Plenarno zasedanje je navadno štiri dni na mesec v Strasbourgu, včasih so dodatna zasedanja tudi v Bruslju.

Evropski parlament in državljani

Če državljani želijo, da bi Evropski parlament ukrepal v zvezi z določeno zadevo, lahko nanj naslovijo peticijo (bodisi po pošti bodisi po spletu).

Peticija se lahko nanaša na vsa področja, ki sodijo v pristojnost EU.

Peticijo lahko vložijo samo državljani države EU in osebe s prebivališčem v EU. Za podjetja in organizacije velja, da morajo imeti sedež v EU.

Stik s Parlamentom je možen tudi prek evropskih poslancev ali informacijske pisarne Evropskega parlamenta v posamezni državi.

Dostop do dokumentov

Dostop do informacij

Zasedanja Parlamenta

Delovni urnik predsednice Evropskega parlamenta

Dodatne informacije

Kdo je kdo

Obiščite Evropski parlament

Pristojnosti in postopki Evropskega parlamenta

Publikacije

Zaposlitev

Kontakt

Evropski parlament

Ime
Evropski parlament
Spletna stran
https://www.europarl.europa.eu/portal/sl
Telefonska številka
+32 22842111
Številko telefaksa
+32 22846974
Poštni naslov
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruselj, Belgija
Družbeni mediji