Skip to main content

Predsedniki

Kdo so predsedniki glavnih institucij EU (Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije)? Kakšne so njihove naloge? Preberite tukaj.

Volitve in imenovanja

Kako deluje izbor vodstvenih kadrov v institucijah EU in po katerih načelih se zasedajo višja delovna mesta