Skip to main content

Tri najpomembnejše institucije EU imajo vsaka svojega predsednika.

Roberta Metsola, predsednica Evropskega parlamenta

Roberta Metsola - European Parliament president

Mandat: januar 2022–junij 2024

Predsednika Evropskega parlamenta izvolijo poslanci Evropskega parlamenta

Naloge:

 • zagotavlja pravilno vodenje parlamentarnih postopkov
 • nadzoruje različne dejavnosti Evropskega parlamenta in njegovih odborov
 • predstavlja Evropski parlament v pravnih zadevah in mednarodnih odnosih
 • da končno soglasje proračunu EU

Več o pristojnostih in nalogah predsednika Evropskega parlamenta

Več o Evropskem parlamentu

Charles Michel, predsednik Evropskega sveta

Charles Michel

Mandat: december 2019–maj 2022

Predsednika Evropskega sveta imenujejo nacionalni voditelji (voditelji držav in vlad članic EU).

Naloge:

 • vodi delo Evropskega sveta, ki v sodelovanju s Komisijo določa splošne politične usmeritve in prednostne naloge EU
 • prizadeva si za krepitev povezanosti in soglasja v Evropskem svetu
 • predstavlja Evropsko unijo v zadevah, ki se nanašajo na zunanjo in varnostno politiko

Več o pristojnostih in nalogah predsednika Evropskega sveta

Več o Evropskem svetu

Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije

Ursula von der Leyen

Mandat: december 2019–oktober 2024

Predsednika Evropske komisije imenujejo nacionalni voditelji (voditelji držav in vlad članic EU), potrdi ga Evropski parlament.

Naloge:

 • določa politične smernice Komisije
 • sklicuje in vodi seje kolegija evropskih komisarjev
 • vodi delo Komisije pri izvajanju politik EU
 • sodeluje na srečanjih skupine držav G7
 • sodeluje pri glavnih razpravah poslancev v Evropskem parlamentu ter vlad držav EU v Svetu Evropske unije

Več o pristojnostih in nalogah predsednika Evropske komisije

Več o Evropski komisiji

Več o imenovanju evropskih komisarjev in komisark

Predsedstvo Sveta EU

Svet EU, v okviru katerega ministri držav članic razpravljajo o zakonodaji EU, nima stalnega predsednika. Delo Sveta vodi država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev. Seje Sveta denimo vodi ustrezni minister države, ki predseduje Svetu Evropske unije.

Več o Svetu Evropske unije

Videogalerija