Skip to main content

Institutsioonide juhid

ELi kolme peamise institutsiooni juhid kannavad järgmisi ametinimetusi.

Euroopa Parlamendi president – David-Maria Sassoli

David Maria Sassoli

Ametiaeg: 2019. aasta juuli – 2021. aasta detsember

Valivad: Euroopa Parlamendi liikmed

Ülesanded:

 • parlamendi kodukorra nõuetekohase järgimise tagamine
 • parlamendi tegevuse ja eri komiteede töö jälgimine
 • parlamendi esindamine kõigis õigusküsimustes ning rahvusvahelistes suhetes
 • ELi eelarvel küsimuses lõpliku nõusoleku andmine

Lugege täiendavalt Euroopa Parlamendi presidendi töö kohta

Lisateavet Euroopa Parlamendi kohta

Euroopa Ülemkogu eesistuja – Charles Michel

Charles Michel

Ametiaeg: Detsember 2019 – mai 2022

Ametisse määravad: ELi liikmesriikide riigi- ja valitsusjuhid

Ülesanded:

 • Euroopa Ülemkogu töö juhtimine ELi üldise poliitilise suuna ja prioriteetide määratlemisel, koostöös Euroopa Komisjoniga
 • ühtekuuluvuse ja konsensuse edendamine Euroopa Ülemkogus
 • ELi esindamine välis- ja julgeolekuküsimustes

Lugege täiendavalt Euroopa Ülemkogu eesistuja töö kohta

Lisateavet Euroopa Ülemkogu kohta

Euroopa Komisjoni president – Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen

Ametiaeg: Detsember 2019 – oktoober 2024

Ametisse määravad: ELi liikmesriikide riigi- ja valitsusjuhid Euroopa Parlamendi heakskiidul.

Ülesanded:

 • Euroopa Komisjonile poliitiliste suuniste andmine
 • volinike kolleegiumi koosolekute korraldamine ja nende juhtimine
 • Euroopa Komisjoni töö juhtimine ELi poliitika rakendamisel
 • osalemine G7 tippkohtumistel
 • osalemine olulistes aruteludes nii Euroopa Parlamendis kui ka ELi liikmesriikide valitsuste tasandil Euroopa Liidu Nõukogus

Lugege täiendavalt Euroopa Komisjoni presidendi töö kohta

Lisateavet Euroopa Komisjoni kohta

Lisateavet volinike ametisse määramise kohta

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik

Euroopa Liidu Nõukogul, mille raames liikmesriikide ministrid peavad arutelusid ELi õigusaktide teemal, ei ole alalist juhti. Selle tööd juhib riik, kes on parajasti ELi Nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel. Näiteks on eesistujariigi esindajad kohtumistel eesistujateks.

Lisateavet Euroopa Liidu Nõukogu kohta

Videod