Skip to main content

De drie belangrijkste instellingen van de EU hebben elk een eigen voorzitter:

Voorzitter van het Europees Parlement – Roberta Metsola

Roberta Metsola - European Parliament president

Ambtstermijn: januari 2022 – juni 2024

Verkozen door: Leden van het Europees Parlement

Taak:

 • ziet toe op het goede verloop van de procedures in het Europees Parlement
 • waakt over de verschillende werkzaamheden en comités van het Parlement
 • vertegenwoordigt het Parlement in juridische aangelegenheden en bij internationale betrekkingen
 • bekrachtigt de EU-begroting

Meer over het werk van de voorzitter van het Europees Parlement

Meer over het Europees Parlement

Voorzitter van de Europese Raad – Charles Michel

Charles Michel

Ambtstermijn: December 2019 – mei 2022

Aangewezen door: de leiders (staatshoofden en regeringsleiders) van de EU-landen

Taak:

 • leidt de Europese Raad bij het vaststellen van de algemene beleidslijnen en -prioriteiten van de EU, in samenwerking met de Commissie
 • bevordert de cohesie en consensus binnen de Europese Raad
 • vertegenwoordigt de EU bij buitenlandse en veiligheidsaangelegenheden

Meer over het werk van de voorzitter van de Europees Raad

Meer over de Europese Raad

Voorzitter van de Europese Commissie – Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen

Ambtstermijn: December 2019 – oktober 2024

Aangewezen door: de leiders (staatshoofden en regeringsleiders) van de EU-landen, na goedkeuring door het Europees Parlement

Taak:

 • geeft politieke leiding aan de Commissie
 • belegt de vergaderingen van het college van commissarissen, en zit die voor
 • leidt de Commissie bij het uitvoeren van het EU-beleid
 • neemt deel aan vergaderingen van de G7
 • neemt deel aan de belangrijkste besprekingen in het Europees Parlement en onder EU-regeringen in de Raad van de Europese Unie

Meer over het werk van de voorzitter van de Commissie

Meer over de Europese Commissie

Meer over de aanstelling van EU-commissarissen

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU, waarin de nationale vakministers EU-wetgeving bespreken, heeft geen permanente voorzitter. De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de 6 maanden rouleert. Zo zitten bijvoorbeeld vertegenwoordigers van dat land de vergaderingen voor.

Meer over de Raad van de EU

Video's