Direct naar de inhoud
Council of the European Union - Logo

Overzicht

  • Rol: bepaalt het algemene politieke beleid en de prioriteiten van de EU
  • Leden: Staatshoofden en regeringsleiders van de EU-landen, de voorzitter van de Europese Raad, de voorzitter van de Europese Commissie
  • Voorzitter: Charles Michel
  • Opgericht: 1974 (informeel forum), 1992 (formeel statuut), 2009 (officiële EU-instelling)
  • Locatie: Brussel (België)
  • Internet: Europese Raad

In de Europese Raad komen de EU-leiders bijeen om de politieke agenda van de EU te bepalen. De Raad vertegenwoordigt het hoogste niveau van politieke samenwerking tussen EU-landen.

De EU-leiders houden meestal om de drie maanden een top, onder leiding van een permanente voorzitter. De Europese Raad is een van de zeven officiële instellingen van de EU.

Wat doet de Europese Raad?

  • beslist over het algemene beleid en de politieke prioriteiten van de EU, maar neemt geen wetgeving aan
  • behandelt ingewikkelde of gevoelige zaken die niet kunnen worden opgelost op een lager regeringsniveau
  • bepaalt het gemeenschappelijk internationaal en veiligheidsbeleid van de EU, en houdt daarbij rekening met strategische belangen en de gevolgen voor defensie
  • nomineert en benoemt kandidaten voor enkele prominente EU-functies, onder meer in de ECB en de Commissie

De Europese Raad kan:

Samenstelling

De Europese Raad bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van alle EU-landen, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Europese Commissie.

Hij wordt bijeengeroepen en voorgezeten door de voorzitter, die door de Raad zelf wordt gekozen voor een periode van twee en een half jaar. Die periode kan eenmaal worden verlengd. De voorzitter fungeert onder meer als vertegenwoordiger van de EU voor de buitenwereld.

Hoe werkt de Europese Raad?

De Raad vergadert gewoonlijk viermaal per jaar, maar de voorzitter kan extra vergaderingen bijeenroepen om dringende zaken te behandelen.

Besluiten worden gewoonlijk genomen bij gewone meerderheid, maar soms ook bij eenparigheid van stemmen of gekwalificeerde meerderheid. Alleen de staatshoofden en regeringsleiders kunnen stemmen.

De Europese Raad en u

Met algemene vragen over het werk van de Europese Raad kunt u terecht bij de dienst Voorlichting van het publiek.

Toegang tot documenten

Toegang tot informatie

Vergaderingen Europese Raad

Agenda van de voorzitter van de Europese Raad

Vergaderkalender van de Europese Raad

Meer informatie

De Europese Raad bezoeken

Geschiedenis van de Europese Raad

Verslagen, studies, brochures

Bibliotheek van de Raad

Contact

Europese Raad

Naam
Europese Raad
Website
https://www.consilium.europa.eu/nl/
Telefoonnummer
+32 2 281 61 11
Fax
+32 2 281 69 34
Postadres
Wetstraat 175, 1048 Brussel, België
Sociale media