Glavni sadržaj
Council of the European Union - Logo

Pregled

  • Uloga: određuje opći politički smjer i prioritete Europske unije
  • Članovi: šefovi država ili vlada zemalja EU-a, predsjednik Europskog vijeća, predsjednik Europske komisije
  • Predsjednik: Charles Michel
  • Godina osnivanja: 1974. (forum za neslužbene rasprave), 1992. (službeni status), 2009. (službena institucija EU-a)
  • Lokacija: Bruxelles (Belgija)
  • Internetske stranice: Europsko vijeće

Na sastancima Europskog vijeća čelnici zemalja EU-a određuju politički program EU-a. Ono predstavlja najvišu razinu političke suradnje među zemljama EU-a.

Europsko vijeće jedna je od sedam službenih institucija EU-a i u njemu se obično četiri puta godišnje održavaju sastanci na vrhu čelnika zemalja EU-a, kojima predsjedava stalni predsjednik.

Zadaće Europskog vijeća

  • odlučuje o općem smjeru i političkim prioritetima EU-a – ali ne donosi zakonodavstvo
  • bavi se složenim ili osjetljivim pitanjima koja nije moguće riješiti na nižim razinama međudržavne suradnje
  • određuje zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku EU-a, uzimajući u obzir strateške interese i implikacije u području obrane
  • nominira i imenuje osobe na određene visoke položaje na razini EU-a, na primjer u Europskoj središnjoj banci i Komisiji

U pogledu svakog pitanja Europsko vijeće može:

Sastav

Europsko vijeće čine šefovi država ili vlada svih zemalja EU-a, predsjednik Europskog vijeća i predsjednik Europske komisije.

Predsjednika Europskog vijeća, koji ga saziva i njime predsjeda, bira samo Vijeće na mandat od dvije i pol godine, koji se može jednom obnoviti. Predsjednik, među ostalim, predstavlja EU na međunarodnoj razini.

Kako funkcionira Europsko vijeće?

Obično se sastaje četiri puta godišnje – no predsjednik može sazvati dodatne sastanke radi rasprave o hitnim pitanjima.

Odluke uglavnom donosi konsenzusom, ali u nekim slučajevima i jednoglasno ili kvalificiranom većinom. Pravo glasa imaju samo šefovi država ili vlada.

Europsko vijeće i vi

Opće upite o radu Europskog vijeća možete uputiti njegovoj službi za informiranje javnosti.

Pristup dokumentima

Pristup informacijama

Sastanci Europskog vijeća

Radni raspored predsjednika Europskog vijeća

Kalendar sastanaka Europskog vijeća

Više informacija

Posjet Europskom vijeću

Povijest Europskog vijeća

Izvješća, studije, brošure

Knjižnica Vijeća

Kontakt

Europsko vijeće

Ime
Europsko vijeće
Internetska stranica
https://www.consilium.europa.eu/hr/
Broj telefona
+32 2 281 61 11
Broj telefaksa
+32 2 281 69 34
Poštanska adresa
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgija
Društvene mreže