Direct la conținutul principal
Council of the European Union - Logo

Prezentare generală

  • Rol: definește direcția politică generală și prioritățile Uniunii Europene
  • Membri: șefii de stat sau de guvern ai tuturor țărilor UE, președintele Consiliului European și președintele Comisiei Europene
  • Președinte: Charles Michel
  • Înființare: în 1974 (ca forum informal), în 1992 (cu statut oficial), în 2009 (ca instituție a UE)
  • Sediu: Bruxelles (Belgia)
  • Site: Consiliul European

Consiliul European reunește liderii UE pentru a stabili prioritățile politice ale Uniunii și reprezintă cel mai înalt nivel de cooperare politică între țările din UE.

Consiliul European este una dintre cele 7 instituții oficiale ale Uniunii. El își exercită activitatea în cadrul summiturilor (de obicei, trimestriale) ale liderilor UE, prezidate de un președinte permanent.

Ce face Consiliul European?

  • stabilește orientarea generală și prioritățile politice ale UE, dar nu adoptă acte legislative.
  • tratează chestiuni complexe și sensibile care nu pot fi soluționate la niveluri inferioare de cooperare interguvernamentală.
  • definește politica externă și de securitate comună a UE, ținând cont de interesele strategice ale Uniunii și de implicațiile în domeniul apărării
  • desemnează și numește candidați pentru funcții importante la nivelul UE, cum ar fi președintele Comisiei Europene sau președintele Băncii Centrale Europene

Pentru fiecare chestiune, Consiliul European poate:

Componența

Consiliul European este alcătuit din șefii de stat sau de guvern ai tuturor țărilor UE, președintele Consiliului European și președintele Comisiei Europene.

Se reunește la convocarea președintelui său, care este ales chiar de către Consiliu pentru un mandat de doi ani și jumătate, cu posibilitate de reînnoire o singură dată. Printre altele, președintele are rolul de a reprezenta UE în relația cu țările din restul lumii.

Cum lucrează Consiliul European?

De obicei, se reunește de 4 ori pe an, dar președintele poate convoca reuniuni suplimentare pentru a discuta despre probleme urgente.

Deciziile se iau în general prin consens, iar în unele cazuri cu unanimitate sau cu majoritate calificată. Numai șefii de stat sau de guvern pot vota.

Consiliul European și cetățenii

Pentru întrebări generale despre activitatea Consiliului European, contactați serviciul său de informare a publicului.

Acces la documente

Acces la informații

Reuniunile Consiliului European

Agenda președintelui Consiliului European

Calendarul reuniunilor Consiliului European

Informații suplimentare

Vizitați Consiliul European

Istoria Consiliului European

Rapoarte, studii, broșuri

Biblioteca Consiliului

Contact

Consiliul European

Nume
Consiliul European
Site
https://www.consilium.europa.eu/ro/
Număr de telefon
+32 2 281 61 11
Număr de fax
+32 2 281 69 34
Adresă poștală
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles, Belgia
Rețele sociale