Направо към основното съдържание
Council of the European Union - Logo

Преглед

  • Роля: определя общите политически насоки и приоритетите на Европейския съюз
  • Членове: държавни или правителствени ръководители на страните от ЕС, председател на Европейския съвет, председател на Европейската комисия
  • Председател: Шарл Мишел
  • Основан: 1974 г. (неофициален форум), 1992 г. (официален статут), 2009 г. (официална институция на ЕС)
  • Седалище: Брюксел (Белгия)
  • Уебсайт: Европейски съвет

В рамките на Европейския съвет лидерите на ЕС се срещат, за да определят политическия дневен ред на ЕС. Той представлява най-високото равнище на политическо сътрудничество между държавите от ЕС.

Европейският съвет е една от седемте официални институции на ЕС. Неговите заседания се провеждат (обикновено всяко тримесечие) под формата на срещи на върха между лидерите на ЕС, ръководени от постоянен председател.

Какво прави Европейският съвет?

  • Взема решения за цялостните насоки и политически приоритети на ЕС, но не приема закони.
  • Занимава се със сложни или чувствителни въпроси, които не могат да бъдат решени на по-ниско равнище на междуправителствено сътрудничество.
  • Определя общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС, като взема предвид неговите стратегически интереси и последиците в областта на отбраната.
  • Номинира и назначава кандидати на някои високи постове в ЕС, като например в ръководството на ЕЦБ и Комисията.

По всеки въпрос Европейският съвет може:

Състав

Европейският съвет е съставен от държавните или правителствените ръководители на всички страни от ЕС, председателя на Европейския съвет и председателя на Европейската комисия.

Той се свиква и ръководи от своя председател, избиран от самия Европейски съвет за мандат от две години и половина, който може да бъде подновен веднъж. Една от функциите на председателя е да представлява ЕС пред външния свят.

Как функционира Европейският съвет?

Обикновено заседанията се провеждат 4 пъти в годината, но председателят може да свиква допълнителни срещи, за да бъдат разгледани спешни въпроси.

Решенията по принцип се вземат с консенсус, но в някои случаи е необходимо единодушие или квалифицирано мнозинство. Право на глас имат само държавните/правителствените ръководители.

Европейският съвет и вие

Можете да задавате въпроси от общ характер за работата на Европейския съвет на неговата служба „Информация за обществеността“.

Достъп до документи

Достъп до информация

Заседания на Европейския съвет

Програма на председателя на Европейския съвет

Европейски съвет — календар на заседанията

Допълнителна информация

Посетете Европейския съвет

История на Европейския съвет

Доклади, проучвания, брошури

Библиотека на Съвета

Контакт

Европейски съвет

Име
Европейски съвет
Уебсайт
https://www.consilium.europa.eu/bg/
Телефонен номер
+32 2 281 61 11
Факс
+32 2 281 69 34
Пощенски адрес
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
Социални медии