Направо към основното съдържание
Институция на ЕС

Съвет на Европейския съюз

Council of the European Union - Logo

Преглед

 • Роля: Съветът е „гласът“ на правителствата на страните от ЕС, той приема закони на ЕС и координира политиките на Съюза
 • Членове: министри от всяка държава от ЕС в зависимост от областта от политиката, която се обсъжда
 • Председател: всяка страна от ЕС председателства Съвета на ротационен принцип в продължение на 6 месеца
 • Основан през: 1958 г. (като Съвет на Европейската икономическа общност)
 • Местоположение: Брюксел (Белгия)
 • УебсайтСъвет на ЕС

В Съвета на ЕС, наричан неофициално Съвет, министри от всички страни членки обсъждат, изменят и приемат закони и координират политики. Министрите имат правомощия да ангажират своите правителства с действията, за които е постигната договореност на заседанията. Заседанията на Съвета се провеждат в Брюксел, с изключение на три месеца (април, юни и октомври), когато се провеждат в Люксембург.

Заедно с Европейския парламент Съветът е основният орган, който взема решения в ЕС.

Не бива да се бърка с:

 • Европейския съвет — срещи на върха, провеждани на всеки три месеца, на които лидерите на ЕС определят общата посока на политиките на Съюза
 • Съвета на Европа — той изобщо не е орган на ЕС.

Какво прави Съветът?

 • договаря и приема закони на ЕС заедно с Европейския парламент въз основа на предложения от Европейската комисия
 • координира политиките на страните от ЕС
 • определя външната политика и политиката на сигурност на ЕС въз основа на насоките на Европейския съвет
 • сключва споразумения между ЕС и други държави или международни организации
 • приема годишния бюджет на ЕС съвместно с Европейския парламент

Състав

Съветът на ЕС няма постоянни членове. Вместо това той заседава в 10 различни конфигурации, като всяка от тях отговаря на областта от политиката, която се обсъжда. В зависимост от конфигурацията всяка страна изпраща министъра, който отговаря за съответната област на политиката.

Така например, когато се провежда заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси (Съвет ECOFIN ), на него присъстват финансовите министри на всички страни членки.

Кой председателства заседанията?

Съветът на министрите на външните работи има постоянен председател – върховният представител за общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС. Всички останали заседания на Съвета се председателстват от съответния министър от държавата, поела ротационното председателство на ЕС.

Например всяко заседание на Съвета по околната среда в периода, в който Естония е поела председателството, ще се ръководи от министъра на околната среда на Естония.

Цялостната последователност се гарантира от Съвета по общи въпроси, който се подпомага от Комитета на постоянните представители. Той се състои от постоянните представители в ЕС на страните членки, които на практика са посланици на страните си в Съюза.

Страни от еврозоната

Страните от еврозоната координират своята икономическа политика чрез Еврогрупата, която се състои от техните министри на икономиката и финансите. Заседанията на Еврогрупата се провеждат в деня преди заседанията на Съвета по икономически и финансови въпроси. По постигнатите в Еврогрупата споразумения се взема официално решение на заседанието на Съвета на следващия ден, като само министрите на страните от еврозоната гласуват по тези въпроси.

Как функционира Съветът?

 • Когато министрите на държавите от ЕС обсъждат или гласуват проекти на законодателни актове, заседанията са открити.
 • За приемането на решения обикновено се изисква квалифицирано мнозинство:
  • 55 % от държавите (при настоящите 27 страни в ЕС това означава 15 държави),
  • като тези държави трябва да представляват поне 65 % от общото население на ЕС.
 • Можете да гледате на живо всички открити заседания на Съвета на всички езици на ЕС. Когато заседанията на Съвета са открити, протоколите и резултатите от гласуванията са публично достъпни.

За блокирането на решение са нужни поне 4 държави (представляващи най-малко 35 % от общото население на ЕС).

 • Изключение – чувствителни теми като външната политика и данъчното облагане изискват консенсус (всички страни трябва да гласуват „за“).
 • Обикновено мнозинство се изисква за процедурни и административни въпроси.

Съветът и вие

Можете да задавате въпроси от общ характер на службата „Обществена информация“ на Съвета.

Достъп до документи

Достъп до информация

Дневен ред на заседанията на Съвета на ЕС

Повече информация

Кой кой е

Дати на председателствата на Съвета

Посетете Съвета на ЕС

Публикации

Библиотека на Съвета

Работни места

Контакт

Съвет на Европейския съюз

Име
Съвет на Европейския съюз
Уебсайт
https://www.consilium.europa.eu/bg/
Телефонен номер
Тел.: +32 2 281 61 11
Факс
Тел.: +32 2 281 73 97 / 81
Пощенски адрес
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Брюксел, Бeлгия
Социални медии