Direct la conținutul principal
Council of the European Union - Logo

Prezentare generală

 • Rol: este vocea guvernelor statelor membre ale UE, adoptă legislația europeană și coordonează politicile UE
 • Membri: miniștrii din fiecare țară a UE care răspund de domeniul de politică supus discuțiilor
 • Președinte: fiecare stat membru al UE deține președinția prin rotație, pe o perioadă de 6 luni
 • Înființare: 1958 (sub denumirea de Consiliul Comunității Economice Europene)
 • Sediu: Bruxelles (Belgia)
 • Site webConsiliul UE

În cadrul Consiliului UE (cunoscut informal și sub numele de Consiliul), miniștrii din guvernele tuturor statelor membre se reunesc pentru a discuta, pentru a modifica și adopta acte legislative și pentru a coordona politici. Ei sunt abilitați să angajeze guvernele lor în îndeplinirea acțiunilor asupra cărora au convenit în cadrul reuniunilor. Reuniunile Consiliului au loc la Bruxelles, cu excepția a trei luni (aprilie, iunie și octombrie), când au loc la Luxemburg.

Împreună cu Parlamentul European, Consiliul este principalul organism cu putere decizională al UE.

Consiliul UE nu trebuie confundat cu:

 • Consiliul European – summituri trimestriale, în cadrul cărora liderii UE (șefii de stat și de guvern ai statelor membre) se reunesc pentru a stabili direcția generală a politicilor UE
 • Consiliul Europei, care nu este o instituție a UE.

Ce face Consiliul UE?

 • negociază și adoptă legislația UE, împreună cu Parlamentul European, pe baza propunerilor înaintate de Comisia Europeană
 • coordonează politicile țărilor UE
 • elaborează politica externă și de securitate a UE, plecând de la orientările Consiliului European
 • încheie acorduri între UE și alte țări sau organizații internaționale
 • adoptă bugetul anual al UE, împreună cu Parlamentul European.

Componența

Nu există membri permanenți ai Consiliului UE. Acesta se reunește în 10 formațiuni diferite, în funcție de domeniile politice supuse dezbaterii. Fiecare formațiune reunește miniștrii de resort ai tuturor statelor membre.

De exemplu, la reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare (Ecofin) participă miniștrii de finanțe din fiecare țară.

Cine prezidează reuniunile?

Consiliul Afaceri Externe este prezidat întotdeauna de aceeași persoană – Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate. Toate celelalte reuniuni sunt prezidate de ministrul de resort din țara care deține președinția UE în momentul respectiv.

De exemplu, în cazul în care Consiliul de mediu se reunește în perioada în care Estonia deține președinția UE, reuniunea va fi prezidată de ministrul eston al mediului.

Coerența globală este asigurată de Consiliul Afaceri Generale, sprijinit de Comitetul Reprezentanților Permanenți. Acesta este format din reprezentanții permanenți ai statelor membre pe lângă UE, care au rang de ambasadori.

Țările din zona euro

Țările din zona euro își coordonează politicile economice în cadrul Eurogrupului, alcătuit din miniștrii economiei și finanțelor. Acesta se reunește în ziua care precedă reuniunile Consiliului Afaceri Economice și Financiare. Acordurile la care se ajunge în întrunirile Eurogrupului sunt adoptate în mod oficial în ziua următoare, în cadrul Consiliului. La vot participă doar țările din zona euro.

Cum lucrează Consiliul?

 • Atunci când analizează sau votează proiecte de acte legislative, miniștrii statelor membre ale UE se întâlnesc în ședințe publice.
 • În general, deciziile pot fi adoptate doar dacă se întrunește o majoritate calificată:
  • 55 % din țări (la numărul actual de 27 de state membre, aceasta înseamnă 15 țări)
  • reprezentând cel puțin 65 % din populația totală a UE
 • Puteți urmări în direct ședințele publice ale Consiliului, în toate limbile oficiale ale UE. Dacă ședința Consiliului este publică, sunt publice și procesul verbal și voturile exprimate.

Pentru a bloca o decizie este nevoie de cel puțin 4 țări, reprezentând minimum 35 % din populația totală a UE

 • Excepție – subiectele delicate, precum politica externă sau impozitarea, necesită unanimitate de voturi (vot favorabil din partea tuturor țărilor)
 • Pentru aspectele procedurale și administrative este suficientă majoritatea simplă de voturi

Consiliul și cetățenii

Puteți adresa întrebări generaleserviciului de informare a publicului din cadrul Consiliului.

Accesul la documente

Accesul la informații

Ordinile de zi ale reuniunilor Consiliului UE

Informații suplimentare

Anuar

Datele președințiilor Consiliului

Vizitați Consiliul UE

Publicații

Biblioteca Consiliului

Cariere

Contact

Consiliul Uniunii Europene

Nume
Consiliul Uniunii Europene
Site
https://www.consilium.europa.eu/ro/
Număr de telefon
+32 2 281 61 11
Număr de fax
+32 2 281 73 97 / 81
Adresă poștală
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Bruxelles, Belgia
Rețele sociale