Pereiti prie pagrindinio turinio
Council of the European Union - Logo

Apžvalga

 • Vaidmuo: ES valstybių narių vyriausybių balsas, priima ES teisės aktus, koordinuoja ES politiką
 • Nariai: ES valstybių narių vyriausybių ministrai (kuris ministras dalyvaus, priklauso nuo politikos srities, kuri bus aptariama)
 • Pirmininkas: kiekviena ES šalis pirmininkauja 6 mėnesius rotacijos tvarka
 • Įsteigta 1958 m. (kaip Europos ekonominės bendrijos taryba)
 • Vieta: Briuselis (Belgija)
 • Interneto svetainėES Taryba

Visų ES valstybių narių vyriausybių ministrai susitinka ES Taryboje, trumpiau vadinamoje Taryba, svarstyti, keisti ir priimti teisės aktų bei koordinuoti politikos. Ministrai turi įgaliojimus savo vyriausybės vardu įsipareigoti imtis veiksmų, dėl kurių susitariama posėdžiuose. Tarybos posėdžiai vyksta Briuselyje, išskyrus tris mėnesius (balandžio, birželio ir spalio mėn.), kai jie vyksta Liuksemburge.

Taryba ir Europos Parlamentas yra pagrindinės ES sprendimus priimančios institucijos.

Europos Sąjungos Tarybos nereikėtų painioti su šiais organais:

 • Europos Vadovų Taryba – keturis kartus per metus vykstančiais ES vadovų susitikimais, per kuriuos aptariama bendra ES politikos kryptis,
 • Europos Taryba – tai visai ne ES organas.

Tarybos veikla

 • Kartu su Europos Parlamentu remdamasi Europos Komisijos pasiūlymais veda derybas dėl ES teisės aktų ir juos priima
 • Koordinuoja ES šalių politiką
 • Vadovaudamasi Europos Vadovų Tarybos gairėmis formuoja ES užsienio ir saugumo politiką
 • Sudaro ES ir kitų valstybių arba tarptautinių organizacijų susitarimus
 • Kartu su Europos Parlamentu priima metinį ES biudžetą

Sudėtis

ES Taryboje nuolatinių narių nėra. Taryba gali būti 10 skirtingų sudėčių, priklausomai nuo to, kokia politikos sritis aptariama. Kiekviena šalis į Tarybos posėdį siunčia už atitinkamą politikos sritį atsakingą ministrą.

Pavyzdžiui, kai rengiamas Tarybos posėdis ekonomikos ir finansų klausimais (ECOFIN taryba), jame dalyvauja visų šalių finansų ministrai.

Kas pirmininkauja posėdžiams?

Užsienio reikalų taryba turi nuolatinį pirmininką – ES vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai. Visiems kitiems Tarybos posėdžiams pirmininkauja ES rotacijos tvarka pirmininkaujančios šalies atitinkamos srities ministras.

Pavyzdžiui, Estijos pirmininkavimo laikotarpiu visiems Aplinkos tarybos posėdžiams pirmininkaus Estijos aplinkos ministras.

Bendrą nuoseklumą užtikrina Bendrųjų reikalų taryba, kuriai padeda Nuolatinių atstovų komitetas. Jį sudaro ES šalių nuolatiniai atstovai ES, kurie atlieka tų šalių ambasadorių vaidmenį.

Euro zonos šalys

Euro zonos šalys savo ekonominę politiką koordinuoja naudodamosi Euro grupe, į kurią renkasi jų ekonomikos ir finansų ministrai. Grupė posėdžiauja Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos posėdžių išvakarėse. Euro grupės posėdžiuose priimti susitarimai oficialiai priimami per kitą dieną vykstantį Tarybos posėdį. Priimant sprendimus šiais klausimais balsuoja tik euro zonos šalių ministrai.

Kaip Taryba dirba?

Kad sprendimas būtų blokuotas, prieš jį turi balsuoti ne mažiau kaip 4 šalys (kurių gyventojai sudaro ne mažiau kaip 35 % visų ES gyventojų).

 • Išimtis – priimant itin svarbius klausimus, pavyzdžiui, užsienio politikos ir mokesčių, sprendimą būtina priimti vieningai (visos šalys balsuoja „už“).
 • Paprastos balsų daugumos reikia sprendžiant procedūrinius ir administracinius klausimus.

Taryba ir jūs

Bendro pobūdžio klausimus galite užduoti Tarybos visuomenės informavimo tarnybai.

Prieiga prie dokumentų

Prieiga prie informacijos

ES Tarybos posėdžių darbotvarkės

Daugiau informacijos

Kas yra kas

Pirmininkavimo Tarybai datos

Apsilankymas ES Taryboje

Leidiniai

Tarybos biblioteka

Galimybės įsidarbinti

Kontaktiniai duomenys

Europos Sąjungos Taryba

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Europos Sąjungos Taryba
Interneto svetainė
https://www.consilium.europa.eu/lt/
Telefono numeris
+32 2 281 61 11
Fakso numeris
+32 2 281 73 97 / 81
Pašto adresas
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgija
Socialiniai tinklai